شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : آنچه بايد درباره جمع آوري پل كوي نصر بدانيم
شنبه، 26 مرداد 1398 - 09:05 کد خبر:60762

تعادل خطوط ترافيكي، يكي از مهمترين اصول و مباني مورد توجه كارشناسان و مهندسان ترافيك در مرحله طراحي شبكه معابر بزرگراهي و شرياني است.

تعادل خطوط ترافيكي در واقع بدين معنا است كه پلي با ۲ خط عبوري نمي تواند در امتداد معبري با عرض بيشتر قرار گيرد. همين اصل ساده، ضرورت اجراي بسياري از پروژه هاي عمراني را روشن مي سازد؛ به ويژه در شهرهاي در حال توسعه اي همچون تهران كه همواره بخشي از زيرساخت هايي كه به مقتضاي نيازهاي ترافيكي روزگار خود احداث شده اند، ديگر پاسخگوي شرايط امروز نيستند.
 
اما عرض كم و ايجاد يك گلوگاه ترافيكي در امتداد مسير بزرگراه هاي شهيد گمنام و آل احمد، تنها دليل تعريف و طراحي پروژه زيرگذر كوي نصر و جمع آوري پل قديمي اين تقاطع نيست. فرسودگي در اثر فعاليت ۳۷ ساله، هزينه هاي گزاف تعمير و نگهداري، عدم امكان تعريض و در نهايت عدم پاسخگويي مقابل بارهاي لرزه اي براساس آيين نامه هاي امروزي، از ديگر مواردي است كه برچيدن پل فلزي كوي نصر را اجتناب ناپذير ساخته بود.
 
اواخر خردادماه سال جاري، عمليات جمع آوري پل ۶۰۰ متري گيشا كه داراي ۲۳ دهانه و بيش از ۹۷۰۰ متر مربع سطح عرشه بود، آغاز شد و آخرين قطعه عرشه پل در تاريخ بيست و دوم تيرماه طي مراسمي با حضور دكتر پيروز حناچي شهردار تهران جمع آوري شد. به اين ترتيب عمليات جمع آوري پل فلزي كوي نصر كه قرار بود براساس برنامه زمان بندي اوليه ظرف مدت ۶۰ روز انجام شود، طي يك بازه زماني ۲۳ روزه (معادل يك سوم زمان برآورد شده) به سرانجام رسيد.
  
پل كوي نصر از ۲۲۴ شاه تير ۲۴ متري و ۵۰ عدد ستون برخوردار بود. برچيدن و حمل اين قطعات مرتفع، علي رغم محدوديت هاي ترافيكي و در نتيجه فعاليت شبانه روزي ۱۰ اكيپ اجرايي در ۳ شيفت كاري صورت پذيرفت. براي جابجايي قطعات اين پل ۳۲۰۰ تني، ۵۰۰ سرويس حمل و نقل سريع به انبار انجام شد و اين امر همزمان با مديريت دقيق ترافيك منطقه پيش رفت.
 
جالب است بدانيد امكان برچيدن پل فلزي كوي نصر در نتيجه بازكردن بيش از ۶۰ هزار قطعه اتصالات فراهم شده و براي به نتيجه رسيدن اين بخش از پروژه، از ۲۲هزار نفر- ساعت نيروي انساني، ۲۱۰۰ دستگاه- ساعت جرثقيل سنگين و نيز ۲۰۰۰ دستگاه- ساعت جرثقيل سبك بهره گيري شده است.

در طول اجراي عمليات و علي رغم پيشبرد پروژه بدون انسداد كامل ترافيكي، هيچ حادثه اي رخ نداده است؛ امري كه مرهون نظارت مستمر واحد HSE  و به كارگيري تجهيزات و ملاحظات حفاظتي توسط تمام كاركنان مي باشد.