شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تشريح رويكردهاي جديد مديريت شهري در حوزه اقدامات عمراني
شنبه، 19 مرداد 1398 - 04:50 کد خبر:60757

معاون فني و عمراني شهرداري تهران خواستار انعكاس هر چه بهتر تغيير رويكردهاي عمراني مديريت شهري شد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي كه در نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران سخن مي گفت، اجراي اقدامات عمراني با هزينه تمام شده كمتر، سرعت بيشتر و تلاش براي ايجاد مزاحمت كمتر براي شهروندان را از مهمترين شاخص هاي فعاليت هاي عمراني در دوره فعلي مديريت شهري ذكر و اضافه كرد: مدنظر قرار دادن همين معيارها سبب شد تا پل فلزي كوي نصر كه قرار بود براساس برآوردهاي اوليه طي يك بازه زماني ۲ماهه برچيده شود، ظرف ۲۵ روز و بدون وقوع هيچ حادثه اي جمع آوري گردد.
 
وي با تاكيد بر اينكه تغيير رويكردهاي عمراني مديريت شهري پايتخت به معناي كاهش يا كند شدن آهنگ توسعه زيرساخت هاي عمراني نيست، از فعاليت ۷۰ پروژه مهم عمراني در چهارگوشه پايتخت خبر داد و گفت: آنچه سبب اهميت و اثرگذاري بيشتر يك پروژه عمراني مي شود، نه ابعاد آن بلكه ويژگي هايي است كه سبب همدلي بيشتر شهروندان با تحولات عمراني خواهد شد.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران، تلاش براي اجراي پروژه هاي فاخر، بازگشت فضاهاي شهري به قلمرو عمومي و توجه بيشتر به نقطه نظرات شهروندان را از ديگر شاخص هاي رويكرد عمراني شهرداري تهران دانست و يادآور شد: احداث ميدانگاه شهداي هفتم تير در مدت زمان كمتر از ۲ ماه يا پاركينگ تقاطع غيرهمسطح بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني و بزرگراه كردستان ظرف يك هفته، حاصل استقرار همين رويكرد جديد است؛ اقداماتي كه توانسته است با كمترين هزينه اجرايي، بيشترين بازدهي را در جهت افزايش كيفيت زندگي شهروندان داشته باشند.

مهندس صبوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعال سازي ظرفيت هاي داخلي شهرداري تهران در جهت توليد آسفالت موردنياز معابر، روكش يك ميليون و ۳۰۰هزار مترمربع از سطح معابر پايتخت و همچنين مرمت ۳۷ هزار نقطه خرابي را از دستاوردهاي مهم طرح بهسازي معابر شهر تهران برشمرد و با تاكيد براينكه اجراي يك ميليون تن آسفالت در قالب اين پروژه تا پايان سال جاري هدف گذاري شده است، اجراي اين حجم از عمليات مرمت و نگهداشت در سطح معابر شهر تهران را بي سابقه خواند.

وي صرفه جويي ۳۰۰ميليارد توماني در هزينه هاي طرح بهسازي معابر را، نتيجه اتكا به توليدات كارخانجات آسفالت شهرداري تهران ذكر و اضافه كرد: قيمت تمام شده آسفالت توليدي در اين واحدها عليرغم افزايش سرسام آور قيمت قير و ساير نهاده ها، معادل قيمت آسفالت در ابتداي سال ۱۳۹۵ است و بي ترديد اجراي چنين طرحي بدون استفاده از ظرفيت اين واحدهاي توليدي، آن هم در شرايط اقتصادي فعلي امكان پذير نبود.