شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : برگزاري ۱۴ جلسه از سلسله نشست هاي شوراي فني شهرداري تهران در ۷ ماه گذشته
چهارشنبه، 16 مرداد 1398 - 08:56 کد خبر:60755

وظايف محوله به شوراي فني شهرداري تهران، با رويكرد همراهي و كمك به مجريان طرح هاي عمراني در حال اجرا است.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني شهرداري تهران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: ضرورت جلوگيري از وقفه در روند بررسي موضوعات فني شهرداري تهران ايجاب مي كرد تا جلسات شوراي عالي فني شهرداري تهران در نخستين فرصت قانوني از سرگرفته شده و در خصوص انجام وظايف محوله از سوي شوراي اسلامي شهر تهران اقدام گردد.

مهندس صبوري با بيان آنكه از دي ماه سال ۹۷ تاكنون ۱۴ جلسه از سلسله نشست هاي شوراي فني برگزار شده است، يادآور شد در نتيجه برگزاري اين نشست ها علاوه بر فهارس بهاي پايه سال ۹۸، شاخص هاي تعديل فصول سال ۹۷ ابلاغ شده است تا به اين ترتيب اجراي پروژه هاي عمراني مديريت شهري دچار اختلال نشده و صرفه و صلاح اجراي پروژه ها مدنظر قرار گيرد.

وي بررسي كارشناسي تعدادي از موارد مربوط به پروژه هاي عمراني به استناد سند راهبردي نظام فني و اجرايي و مصوبه تعيين وظايف شوراي فني شهرداري تهران را از ديگر دستاوردهاي اين جلسات طي ماه هاي اخير ذكر و اضافه كرد: تصويب اقلام ستاره دار كه از سوي واحدهاي اجرايي درخواست شده بود و همچنين بازنگري ضرايب موردنياز جهت به كارگيري اسناد نظام فني و اجرايي و حصول قيمت هاي عادله، از ديگر اقداماتي است كه طي دوره جديد اين شورا به سرانجام رسيده است.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران با بيان آنكه كميته هاي تخصصي ذيل دفتر نظام فني و اجرايي، جاي خود را به كميته هاي مشورتي با حضور نمايندگان خبره اعضاي شوراي فني و نمايندگان واحدهاي اجرايي معاونت هاي برنامه ريزي، حمل و نقل و ترافيك و خدمات شهري شهرداري تهران داده است، خاطرنشان كرد: بررسي و تصويب اسناد و دستورالعمل هاي مورد نياز شهرداري تهران همچون بازرسي و بازديد پل هاي شهري، مشخصات فني و اجرايي مسير اتوبوس هاي تندرو و نيز ايجاد بستر نظارت بر كيفيت پروژه هاي شهري جهت بررسي كميته مربوطه در دستوركار قرار گرفته است.

به گفته مهندس صبوري، ملاحظه حدود اختيارات شوراي فني، استفاده از زيرساخت هاي قانوني نظامات مربوطه و به كار گيري شرايط فني حاكم بر شهرداري تهران به سود كيفيت، سرعت، دقت و هزينه بهينه اجرا از اهداف مهم معاونت فني و عمراني است.