شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : اردوگاه شهيد باهنر پتانسيل جديد گردشگري شمال تهران است
سه شنبه، 15 مرداد 1398 - 06:39 کد خبر:60754

اردوگاه شهيد باهنر با مشاركت سرمايه گذاران و با استفاده از پتاسيل هاي موجود اين اردوگاه با هدف ايجاد خط تله كابين، بعنوان قطب جديد گردشگري شمال تهران توسعه مي يابد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك تهران، سيد حميد موسوي شهرداري اين منطقه در بازديد از اردوگاه شهيد باهنر و ديدار با مسئولين اين اردوگاه با بيان مطلب فوق اظهار داشت: اردوگاه شهيد باهنر به وسعت ۵۰ هكتار يكي از مجموعه فضاهاي فرهنگي، آموزشي بزرگ شمال تهران است كه در جوار بوستان جمشيديه رار دارد و هر ساله از امكانات اردوگاه شهيد باهنر تهران براي برنامه‌هاي اردويي دانش‌آموزي و جلسات و همايش‌هاي وزارت آموزش و پرورش و همچنين ساير نهادها استفاده مي‌شود لذا مي توان با استفاده از امكانات موجود در آن و سرمايه گذاري مناسب بعنوان قطب جديد گردشگري تهران مورد استفاده شهروندان قرار گيرد.

وي گفت: طرح توسعه خط تله كابين از اردوگاه و اتصال آن به توچال با حضور سرمايه گذاران در اين بازديد مورد بررسي قرار گرفت و تصميم گرفته شد تا به صورت مرحله اي مطالعات لازم در اين خصوص انجام و طرح هاي اجرايي ارايه شود.