شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : برگزاري مجمع شوراي ساليانه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
چهارشنبه، 26 تیر 1398 - 08:03 کد خبر:60722

روز سه شنبه بيست و پنجم تيرماه سال جاري مجمع شوراي ساليانه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران به رياست مهندس صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني شهرداري تهران برگزار شد.

به گزارش شهردارآنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، در ابتداي اين نشست كه با حضور مدير عامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، نماينده وزارت كشور، مدير كل امور مجامع، حسابرس مستقل، بازرس قانوني و برخي مديران ارشد معاونت فني و عمراني و سازمان مهندسي و عمران شهر تهران برگزار شد، گزارشي از صورت هاي مالي سازمان منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ارائه و وضعيت اين صورت هاي مالي مطلوب اعلام شد.

در ادامه جلسه مهندس احسان نوش آبادي مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، گزارشي جامع از عملكرد مالي سال ۹۷، ميزان بدهي و مطالبات سازمان، كاركرد ريالي پروژه ها، وضعيت دارايي ها، مديريت و‌ كاهش هزينه ها و... ارائه كرد.

وي هم چنين افزود: اين سازمان قصد دارد در سال جاري با افزايش توليد آسفالت به ميزان يك ميليون تن، علاوه بر تامين نياز پروژه هاي خود، آسفالت تمام مناطق شهرداري تهران را تامين كند تا ضمن سودآوري، زمينه كاهش هزينه پروژه هاي روسازي آسفالتي را فراهم سازد.

مهندس صبوري معاون فني و عمراني شهرداري تهران، در پايان اين نشست و پس از استماع گزارش هاي ارائه شده، از اعضاي شوراي سازمان به دليل دقت نظر در امور نظارتي قدرداني كرد. وي صرفه جويي در هزينه ها را از اولويت هاي معاونت فني و عمراني دانست و تاكيد كرد صيانت از سرمايه هاي شهروندان، تكليفي اساسي است كه بر عهده مديريت شهري گذاشته شده است.