شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تحقق گام نخست طرح بهسازي معابر
دوشنبه، 17 تیر 1398 - 06:04 کد خبر:60716

بيش از يك ميليون مترمربع از سطح معابر پايتخت روكش آسفالت شد.