شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : پخش و اجراي حدود ۲۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر بپايتخت
یکشنبه، 16 تیر 1398 - 08:36 کد خبر:60714
شهردارآنلاين: معاون فني و عمراني شهرداري تهران، از پخش و اجراي حدود ۲۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر بزرگراهي و غيربزرگراهي پايتخت از دوازدهم اسفندماه سال گذشته تا به امروز خبر داد.


به گزارش شهردار آنلاين به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، مهندس صفا صبوري ديلمي در جريان نخستين نشست مشترك شوراي تحول اداري و ارتقاء سرمايه هاي انساني معاونت فني و عمراني و معاونت توسعه منابع انساني كه با حضور دكتر ابراهيم شيخ معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران برگزار شد، از ثبت ركورد توليد، پخش و اجراي ۲۵۰ هزار تن آسفالت از زمان آغاز طرح بهسازي معابر شهر تهران در اسفندماه سال گذشته خبر داد و گفت: ميزان توليد روزانه كارخانجات آسفالت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران از مرز ۳ هزار تن در شبانه روز فراتر رفته است.

وي با بيان اينكه از ۱۲ اسفند سال ۹۷ تاكنون نزديك به ۲۲ هزار نقطه از عوارض خرابي روكش آسفالت معابر مرمت شده است، از اجراي عمليات روكش در بيش از يك ميليون متر مربع از سطح معابر پايتخت خبر داد و گفت: اجراي اين اقدامات در كنار پيشرفت ۱۰۰درصدي طرح پايش مكانيزه وضعيت روكش آسفالت معابر بزرگراهي و خطوط بي آر تي، نشان مي دهد فرآيند نگهداري معابر به شكلي عيني در سطح معابر پايتخت عملياتي شده است.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه اتكا به منابع و ظرفيت هاي داخلي مديريت شهري و صرفه جويي ۲۰۰ هزار توماني در تامين هر تن آسفالت، تنها يكي از دستاوردهاي اقتصادي طرح بهسازي معابر شهر تهران به شمار مي آيد، حذف هزينه هاي مربوط به آزمايشگاه هاي كنترل كيفي آسفالت در مناطق با توجه به انجام آزمون هاي مربوطه در محل كارخانجات شهرداري تهران توسط كارشناسان مركز مطالعات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح به همراه استفاده مجدد از تراشه هاي آسفالت و تلاش براي بازيافت اين محصول استراتژيك و در نهايت عملياتي شدن نتايج حاصل از ارزيابي مكانيزه بزرگراه ها را از ديگر منافع اقتصادي اين طرح برشمرد و يادآور شد: مجموعه تدابير اتخاذ شده در طرح بهسازي معابر شهر تهران، زمينه ساز صرفه جويي ۵۰۰ ميليارد توماني در هزينه هاي مربوط به نگهداشت معابر است.

گفتني است معاون فني و عمراني شهرداري تهران در حالي گزارشي از تحولات صورت گرفته در ساز و كارهاي مربوط به نگهداشت معابر ارائه كرد كه بررسي درخواست سازمان مهندسي و عمران شهر تهران مبني بر تامين نيروي انساني موردنياز در كارگاه هاي توليد آسفالت، يكي از مهمترين دستورات نشست شوراي تحول اداري معاونت فني و عمراني بود.

در اين نشست ضمن ارائه و تحليل آمار عملكرد منابع انساني معاونت، مصوبات نشست هاي پيشين شوراي تحول اداري ارزيابي و پيرامون موارد مهمي از قبيل تسريع بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغل سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه معاونت، بازنگري در نحوه پرداخت مزاياي غيرمستمر به كاركنان واحدها، تمركز در برگزاري دوره هاي آموزشي نهادهاي تابعه و همچنين ايجاد  زمينه هاي انگيزشي جهت تقدير از عملكردهاي برتر كاركنان بحث و تبادل نظر شد.