شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : بازنگري در قانون شوراها
چهارشنبه، 12 تیر 1398 - 08:46 کد خبر:60710

رئيس شوراي عالي استان‌ها از بازنگري در قانون شوراها خبر داد.

به گزارش ايسنا، مرتضي الويري صبح امروز در نخستين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيون‌هاي شهرسازي و معماري شوارهاي اسلامي كلانشهرها و مراكز استان‌ها گفت: متأسفانه در دوران گذشته بناها بر مبناي نوع مصالحي كه در بازار وجود داشت، ساخته مي‌شدند مثلاً اگر در بازار سنگ به وفور پيدا مي‌شد همه نماها سنگي مي‌شدند يا اگر ميلگرد در بازار موجود بود همه مصالح را با ميلگرد مي‌ساختند و ساختمان‌سازي براساس هر چيزي كه در بازار پيدا مي‌شد ادامه مي‌يافت و هيچ الزام و اجباري نيز از سوي نهادهاي بالادستي وجود نداشت و نتيجه آن شد كه تهران از نظر معماري و شهرسازي بي‌هويت است و در مقايسه با اغلب كشورها مي‌بينيد كه در تهران فاجعه شهرسازي و معماري رخ داده است.

وي با بيان اينكه به عنوان سفير ايران در اسپانيا مدتي فعاليت مي‌كردم، گفت: در آنجا نما در مالكيت شهرداري‌ها بود و نماها براساس نظر شهرداري ساخته مي‌شدند و در زماني كه از يك شهر به شهر ديگر سفر مي‌كرديم با نگاه به نما و منظر شهري متوجه فرهنگ آن شهر مي‌شديم و حتي كوچه‌ها را براي تردد خودروها عريض نمي‌كردند بلكه خودروهاي كوچك ساختند و حمل ونقل را متناسب با شهرسازي طراحي كردند اما در كشور ما اصلاً به اين مسائل توجه نمي‌شود.

رئيس شوراي عالي استان‌ها با اشاره به اينكه شهرهاي ما به‌خصوص تهران بي هويت شده است،اظهاركرد: تهران همان قدر در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله ناامن است از نظر شهرسازي نيز ناامن است چرا كه متأسفانه عمر ساختمان‌ها كه سرمايه ملي هستند به جاي آنكه ۸۰ تا ۱۰۰ ساله باشد ۲۰ سال بيشتر نيست و يك ساختمان بعد از ۲۰ سال كلنگي مي‌شود.

الويري با بيان اينكه تهران از نظر ترافيك و حمل و نقل غير روان است، گفت: همه مي‌دانيم كه اگر از مركز شهر به شهرك غرب برويم و برگرديم حداقل ۴ ساعت در ترافيك هستيم و اين اصلاً در طرح‌هاي جامع شهرسازي ديده نشده است.

رئيس شوراي عالي استان‌ها افزود: تهران درگير بافت فرسوده و اسكان‌هاي غير رسمي است. اسكان غيررسمي اتفاق تلخي است چرا كه در سال‌هاي اخير ۲۰۰ شهرك كوچك به‌صورت غير رسمي و «زورآبادي» شكل گرفته است.

وي با بيان اينكه شهرسازي و معماري شهرها قرباني كسب درآمد اداره شهرها شدند چرا كه منابع درآمدي شهرداري‌ها مبتني بر شهرسازي بوده است، گفت: اوايل انقلاب تصويب كردند كه كمك دولت به شهرداري‌ها قطع شود و درآمدهاي پايدار شكل بگيرد اما ۵۰ درصد اين مصوبه يعني قطع كمك دولت به شهرداري عملي شد و ۵۰ درصد ديگر يعني كسب راه‌هايي براي درآمدهاي پايدار بر زمين ماند و تاكنون هم محقق نشده است. هرچند كه به دنبال تصويب لايحه درآمدهاي پايدار در مجلس هستيم اما هنوز محقق نشده است.

الويري با اشاره به لايحه ماليات بر ارزش افزوده با بيان اينكه در حال رفع اشكالات زياد آن هستيم،اظهاركرد: از نمايندگان شوراها مي‌خواهم كه نمايندگان مجلس را مجاب كنند تا به اولويت بررسي لايحه درآمد پايدار رأي دهند. هر چند كه اگر اين لايحه تصويب شود كفاف هزينه‌هاي شهرداري‌ها را نمي‌دهد.

وي با بيان اينكه با اصلاح روش هزينه‌ها و تقليل هزينه‌ها مي‌توان بهره وري را افزايش داد، گفت: مي‌بايست بخشي از فعاليت‌هاي هزينه‌اي و پروژه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم تا كف هزينه‌ها پايين بيايد.

الويري با اشاره به اينكه مسئله ديگر مديريت يكپارچه شهري است كه متأسفانه با كم آوردن ۵ رأي كليات آن تصويب نشد،اظهاركرد: شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند در قالب يك طرح يا لايحه نسبت به يكپارچه‌سازي مديريت شهري پيشنهادهايي بدهد كه مي‌بايست همه شوراها پيشنهادهاي خود را مطرح كنند.

وي در پايان گفت: قانون شوراها كه در سال ۷۵ به تصويب رسيد داراي اشكالات فراواني است. ما در حال بازنگري كامل اين قانون هستيم و هفته آينده استارت جلسات تخصصي در شوراي عالي استان‌ها زده مي‌شود كه قطعاً مي‌تواند منشأ تحول جدي براي مديريت شهري باشد و اميدواريم اعضاي شوراها شهر نيز پيشنهادات خود را ارائه كنند.