شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : هزينه تمام بودجه فرهنگي شهرداري در 5 ماه نخست سال 96 غيراخلاقي بود
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 08:08 کد خبر:60693

 سيد حسن رسولي در در يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي شهر تهران در جريان بررسي تفريغ بودجه ۹۶ شهرداري تهران، اظهار كرد: برخي از اعضاي شوراي شهر تهران انتظاراتي از گزارش تفريغ بودجه شهرداري تهران كه يكي از ابزارهاي نظارتي شوراي شهر است، دارند كه اين انتظار از گزارش تفريغ بودجه ساخته نيست.

وي ادامه داد: نابساماني‌هاي گزارش تفريغ بودجه سال 96 شهرداري تهران در قالب تكاليفي براي شهرداري و شوراي شهر تهيه‌شده تا نواقصي كه در گزارش موجود است در سال‌هاي بعد تكرار نشود. در حقيقت اين گزارش براي بودجه‌ريزي سال‌هاي بعد به ما كمك خواهد كرد.

نائب رئيس كميسيون برنامه‌وبودجه شوراي شهر تهران همچنين درباره پيشنهاد يكي از اعضاي شورا درباره عملكرد بودجه فرهنگي شهرداري تهران در پنج‌ماهه نخست سال 96 اظهار كرد: در پنج‌ماهه اول سال 96 مديريت وقت شهرداري به‌جاي اينكه پنج دوازدهم از رديف‌هاي مربوطه فرهنگي و اجتماعي را هزينه كند با استفاده از اختياراتش در كميسيون تخصيص، دوازده دوازدهم آن را هزينه كرده است اين روش كاملاً غيراخلاقي بوده و نبايد اين كار انجام مي‌شد.

خزانه‌دار شوراي شهر تهران با تأكيد براينكه باوجود غيراخلاقي بودن اين كار، كميسيون تخصيص اين اختيار را به مديريت وقت داده بود، تأكيد كرد: ما بايد نسبت به آينده تصميم‌گيري كنيم و نمي‌توانيم توسط گزارش تفريغ بودجه، باكساني كه اين كار غيراخلاقي را كرده‌اند، برخورد كنيم.  

رسولي همچنين درباره پيشنهاد اضافه شدن واژه "خزانه متمركز" دربند 18 تكاليف شورا ، تصريح كرد: اين ايراد در بودجه سال 97 و 98 شهرداري تهران اصلاح‌شده است و تمام وجوه درآمد نقد و غيرنقد شهرداري به‌حساب متمركز خزانه واريز مي‌شود و نيازي به طرح اين پيشنهاد نيست.