شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تحكيم ارتباط شوراي شهر و محلات با حضور نخبگان در انتخابات شوراياري ها/راه براي حضور جوانان نخبه هموار شده است
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 08:03 کد خبر:60692

محسن هاشمي رفسنجاني در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با تاكيد بر لزوم مشاركت شهروندان در انتخابات شوراياري ها اظهار كرد: اصولاً شهر با اداره به سبك «محله محوري» به سمت پويايي حركت مي كند و با توجه به اينكه شورايار ها در محلات حضور دارند، مي توانند كمك شاياني به انتقال واقعيت محلات به اعضاي شوراي شهر كنند. 

وي ادامه داد: با توجه به اينكه انتخابات شوراياري ها غيرسياسي و صرفاً شهري است، مشاركت در آن مي تواند موجب افزايش سطح رفاه شهروندان شود.

رييس شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: اگر نخبگان محلات در انتخابات شوراياري ها شركت كنند و حضورشان در راستاي تحقق اهداف شوراياري باشد و اهداف غير را پيگيري نكنند، براي محله مفيد اثر خواهند بود و باعث تحكيم ارتباط شوراي شهر با محلات مي شوند.

هاشمي از تمام شهرونداني كه نسبت به محله و شهر خود احساس مسئوليت مي كنند درخواست كرد به عنوان كانديدا در انتخابات شوراياري شركت كنند تا با حضور اين افراد شهر پوياتر شود.

رييس شوراي شهر تهران در پايان با اشاره به كاهش سن كانديداها براي شركت در انتخابات شوراياري ها توضيح داد: دانشجوياني كه داراي معافيت تحصيلي هستند مي توانند در انتخابات شركت كنند؛ اين امر بيانگر آن است كه راه براي حضور جوانان نخبه در شوراياري محلات باز شده است.