شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : هواي تهران در شرايط «ناسالم» قرار گرفت
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 08:02 کد خبر:60688

آلاينده ازن سبب شد كه هواي تهران براي نخستين بار در سال جديد در شرايط ناسالم براي همه افراد قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، كيفيت هواي تهران طي ۲۴ ساعت گذشته منتهي به ۱۱ صبح امروز با شاخص ميانگين ۱۶۰ و آلاينده شاخص «ازن» در شرايط ناسالم براي همه افراد قرار داشت .

همچنين بر اساس اطلاعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران اين اولين روز در سال جاري است كه هواي پايتخت در شرايط ناسالم براي همه افراد قرار مي‌گيرد.

زمانيكه كيفيت هوا در شرايط ناسالم براي همه افراد باشد به افراد مبتلا به بيماري قلبي يا ريوي، سالمندان و كودكان توصيه مي‌شود كه از فعاليت‌هاي طولاني يا سنگين خارج از منزل خودداري كنند ساير افراد نيز بايد فعاليت‌هاي طولاني يا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

لام به ذكر است، فعاليت طولاني عبارت است از هر گونه فعاليت خارج از منزل كه افراد به‌طور متناوب طي مدت چندين ساعت انجام مي‌دهند و سبب مي‌شود تا نفس كشيدن تا حدي سخت‌تر از حالت طبيعي صورت گيرد همچنين فعاليت سنگين نيز عبارت است از هرگونه فعاليت شديد خارج از منزل كه سبب مي‌شود نفس كشيدن به سختي صورت گيرد.

گفتني است كيفيت هوا زماني كه بين اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد براي گروه‌هاي حساس «ناسالم» و زمانيكه بين اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ باشد براي همه افراد در شرايط «ناسالم» است.

در اين ميان آلاينده ازن از ابتداي سال تاكنون ۱۱ روز از هواي تهران را در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس قرار داده است و به گفته مدير واحد مدل‌سازي و پيش‌بيني شركت كنترل كيفيت هواي تهران امروز با افزايش تابش نور خورشيد و دماي هوا شرايط براي انجام واكنش‌هاي فتوشيميايي فراهم مي‌شود و از بعد ازظهر -بين ساعات ۱۳ تا ۱۸ - نيز بر غلظت آلاينده ازن افزوده مي‌شود.