شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : دوازدهمين جايزه معماري و معماري داخلي ايران برگزار مي‌شود
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 07:26 کد خبر:60672

دوازدهمين جايزه معماري و معماري داخلي، با بررسي پروژه‌هاي اجرايي، مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار مي‌شود.

معيارها: خلاقيت و نگاهي نو

توانايي طراح در تحقق مطلوب فعاليت‌ها و تأمين نيازهاي رواني و كاربردي در فضاي دروني بنا

چگونگي و ميزان نسبت هماهنگي طرح با ساختار اصلي معماري در جهت تائيد و ارتقا كيفي آن

ميزان توجه طراح به بستر اقليمي، فرهنگي و بومي محل طرح

دبيرخانه جايزه معماري – معماري داخلي ايران واژه معماري داخلي را به شرح زير تعريف مي‌كند:

كيفيت فضا – معماري (مطلوبيت رواني، كارايي عملي، محقق شدن فضاي مطلوب براي فعاليت‌ها، هم‌نشيني فعاليت‌ها و فضاها، خلاقيت، تأمين نور طبيعي مطلوب و همخواني با بستر فرهنگي و اقليمي)

تكنيك: (انتخاب درست مصالح، همخواني شيوه ساخت با مصالح، كيفيت نهايي، استفاده از فنون نوين و مناسب ساخت، هم‌نشيني درست تأسيسات با فضاهاي داخلي)

عناصر داخلي: (خلاقيت، مصالح، نورپردازي، كارايي عناصر، رنگ، نور، بافت، هم‌نشيني عناصر)

طراحي داخلي: (چيدمان و دكوراسيون) عبارت از خلاقيت، شناخت، ريتم، فرم، رنگ، نقطه اوج و تركيب.

اصول و مباني داوري:

اصول و مباني داوري علاوه بر در نظر گرفتن موضوع‌هاي اشاره شده بالا كه تعريف از واژه معماري داخلي است.

موارد زير نيز مد نظر داوران در قضاوت پروژه‌هاي شركت‌كنندگان قرار خواهد گرفت.

معماري: كاربري، كالبد، حجم، استراكچر كل بنا، روح، حس و زيبايي.

معماري داخلي: استراكچر داخلي، بدنه‌هاي داخلي و سقف‌ها، عناصر تشكيل‌دهنده كالبدي معماري داخلي (ستون، در، پنجره و …)

تقسيم كاربري به فعاليت‌ها: فعاليت‌هايي كه امكان تحقق كاربري را فراهم مي‌كند.

توزيع فعاليت‌ها: تعيين عرصه و حريم (قلمرو) فعاليت‌ها و هم‌نشيني آن‌ها.

چيدمان: امكانات، تجهيزات، مبلمان و اكسسوري

كيفيت فضا: ادارك فضا بر اساس متريال، بافت، رنگ، نور و ايجاد حس مواجهه.

حركت ذهن و بدن، درك و آگاهي: معنا، پديد آمدن انس و خاطره (احساس تعلق)

نكته: اهميت و ارزش بررسي پروژه‌هاي چاپ شده و شركت كننده در جايزه معماري داخلي ايران، كه توسط هيئت داوران انجام مي‌شود. بسيار دقيق‌تر و صحيح‌تر از بررسي فايل پروژه‌ها و در نهايت انتخاب آن‌ها توسط داوران است بنابراين، فصلنامه معماري و ساختمان به عنوان برگزار كنده جايزه، ارسال پروژه‌ها و آثار را تا امروز به صورت يك مرحله‌اي و شيت سايز ۵۰ در ۷۰ در نظر گرفته است. جايزه (با بررسي: كيفيت فضا، تكنيك، عناصر داخلي، طراحي داخلي و چيدمان) با شرايط زير و به برندگان تعلق مي‌گيرد.

جايزه معماري

معماري داخلي به پروژه‌اي بازسازي و مرمت در دو زير گروه مسكوني و عمومي و به شرح زير تعلق مي‌گيرد:

رتبه اول مسكوني ۰۰۰,۰۰۰,۴۰ (چهل ميليون) ريال

رتبه دوم مسكوني ۰۰۰,۰۰۰,۲۵ (بيست و پنج ميليون) ريال

رتبه اول عمومي ۰۰۰,۰۰۰,۴۰ (چهل ميليون) ريال

رتبه دوم عمومي ۰۰۰,۰۰۰,۲۵ (بيست و پنج ميليون) ريال

جايزه معماري – معماري داخلي به پروژه‌هاي اجرا شده در دو زير گروه ساختمان‌هاي مسكوني و عمومي به شرح زير تعلق مي‌گيرد:

رتبه اول مسكوني ۰۰۰,۰۰۰,۴۰ (چهل ميليون) ريال

رتبه دوم مسكوني ۰۰۰,۰۰۰,۲۵ (بيست و پنج ميليون) ريال

رتبه اول عمومي ۰۰۰,۰۰۰,۴۰ (چهل ميليون) ريال

رتبه دوم عمومي ۰۰۰,۰۰۰,۲۵ (بيست و پنج ميليون) ريال

مهلت ارسال آثار:

ارسال مدارك پروژه به دبيرخانه جايزه از شنبه ۲۳ شهريور تا پايان وقت اداري شنبه ۳۰ شهريورماه ۱۳۹۸ تعيين شده است. جلسه داوري دوشنبه، يكم مهرماه در محل دفتر مجله معماري و ساختمان و مراسم اهدا جوايز ۴ مهر ماه برگزار مي‌شود.

توجه: در روند داوري در صورت صلاحديد هيئت داوري از طرح جهت توضيح در مورد پروژه، دعوت به عمل آمده و يا بازديد از پروژه انجام خواهد گرفت.

شرايط و مدارك مورد نياز جهت شركت در جايزه:

تذكر: (به صورت اختياري) شركت‌كنندگان در دوازدهمين جايزه معماري و معماري داخلي ايران، بايد كليپ كوتاهي (به مدت ۳۰ ثانيه) از پروژه اجرا شده همراه با مدارك اعلام شده و حداكثر تا ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ به دبيرخانه جايزه تحويل دهند.

معرفي ساختمان اصلي و زمان ساخت كه طرح داخلي مورد نظر در داخل آن اجرا شده است با ارائه نشاني دقيق سايت و در صورت امكان نقشه يك پلان و يك نما از ساختمان اصلي با ذكر مقياس با تصاويري از هر يك از نماهاي اصلي و محوطه باز ساختمان.

پلان‌ها و برش‌ها با تصاوير گرافيكي و سه بعدي طرح با ذكر مقياس و نام فضا (در صورت موجود بودن)

نقشه‌هاي مربوط به هر يك از عناصر خاص و پيچيده ساخته شده در داخل فضا (اعم از جداكننده، سقف‌ها و مبلمان) در مقياس مناسب. (در صورت موجود بودن) معرفي طرح اجرا شده در قالب عكس‌هاي بزرگ و گويا از پروژه كه نمايانگر جزئيات طرح و نورپردازي در شب باشند با شرح هر عكس.

توضيحات لازم در مورد زير بنا و پيشينه بنا، ايده اصلي طراح، اهداف دنبال شده در طراحي، مزاياي گزينه انتخاب شده براي اجرا، موانع و محدوديت‌هاي طرح و اجرا، نقش كارفرما در شكل‌گيري طرح و.... همراه با نمودارهاي لازم، تصاوير قبل و بعد بنا و هر آنچه كه داوران را در قضاوت طرح ياري كند.

كليه نقشه‌ها و عكس‌ها بايد روي فوم برد به ابعاد ۷۰*۵۰ سانتيمتر (حداقل در ۲ شيت و حداكثر ۴ شيت) و در يك صفحه توضيحات ارائه شود.

ارائه مدارك ارسالي بر روي لوح فشرده (تنها جهت چاپ در فصلنامه شماره ويژه جايزه) براي كليه شركت‌كنندگان اجباري است.

نام پروژه، محل اجرا، نام كارفرما، نام طراح اصلي با گروه طراحي كه با عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد، نشاني و شماره‌هاي تماس لازم، همكاران اجرايي و تاريخ شروع و خاتمه طرح و ساخت بايد به صورت جداگانه در يك برگه A4 همراه مدارك توسط شركت كننده به دبيرخانه ارائه مي‌شود و كد چهار رقمي به عنوان رسيد به شركت‌كنندگان تحويل داده مي‌شود.

نام پروژه، نام صاحب اثر، نشاني، شماره تلفن و فكس روي پاكت نوشته شود. محدوديتي براي ارائه پروژه‌هاي متعدد متعلق به يك شخص حقيقي و حقوقي وجود ندارد ولي هر يك از آثار بايستي در پاكت‌هاي جداگانه ارسال شوند. تمامي پروژه‌هاي شركت كننده در دوازدهمين جايزه معماري – معماري داخلي ايران در مجله معماري و ساختمان (شماره ويژه دوازدهمين جايزه معماري داخلي ايران) منتشر مي‌شود. مراسم اهداي جوايز روز ۴ مهر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار مي‌شود.

مراسم تقدير از معمار طبق برنامه هر ساله هم‌زمان با مراسم اهدا جوايز در همان روز ۴ مهرماه برگزار مي‌شود.