شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : برگزاري مسابقه اسكيس ايده‌اي جايگزين براي پل طبيعت
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 07:21 کد خبر:60668

در فراخوان اين مسابقه آمده است: بسياري اوقات پنداشته مي‌شود كه آلترناتيوهاي متنوعي قابل بررسي هستند در رابطه با آثار مشهوري كه حتي از معماران برجسته مي‌بينيم. اين تصور پيش مي‌آيد كه چنانچه معماران ديگري در آن موقعيت‌ها قرار بگيرند چگونه مي‌انديشند و چگونه با آن مسئله طراحي برخورد مي‌كنند. آيا موقعيت و شرايط طراحي امكان مطرح شدن طرح را ايجاد مي‌كند؟ يا طرح‌هاي ويژه موقعيت‌هاي ويژه را احراز مي‌كنند!؟ يا طراحان مشهور در موقعيت‌هاي ويژه قرار مي‌گيرند!؟ يا موقعيت ويژه يك شانس هست كه مي‌توان از آن خوب استفاده كرد و مي‌توان آن را از دست داد!؟ در اين اسكيس قصد داريم بيازمايم چنانچه اين فرصت طراحي در اختيار شما بود چگونه از آن بهره مي‌جستيد؟

نوع پرزانته آزاد:

مسابقه اسكيس ايده‌اي جايگزين براي پل طبيعت به طور مشترك در سطح a و b برگزار مي‌شود.

شركت‌كنندگان عزيز دقت كنند روي شيت ارسالي سطح a و يا b قيد شود.

شركت‌كنندگان گرامي از قرار دادن آثار خود در فضاي مجازي قبل اعلام نتايج خودداري كنند.

كليه آثاري كه شامل نام شركت كننده باشد حذف خواهد شد.

آثار با فرمت jpg و در ابعاد ۵۰ در ۷۰ به آدرس ذيل جهت ثبت و شماره گذاري در دبيرخانه ارسال شود.

علاقه‌مندان به شركت در اين مسابقه مي‌توانند، نهايتاً تا ۱۶ تيرماه از طريق سايت http://pepro.co/ اقدام به ثبت‌نام و ارسال آثار كنند.