شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تصويب گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداري تهران
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 07:09 کد خبر:60663

اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با ۱۸ رأي موافق كليات گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۶ شهرداري تهران را به تصويب رساند.

به گزارش ايسنا، شوراي اسلامي شهر تهران در يك صد و پنجاه و دومين جلسه علني خود در بررسي تفريغ بودجه سال ۹۶ با پيشنهاد محمود ميرلوحي مبني بر بازگشت اين گزارش به كميسيون تخصصي جزئيات اين گزارش مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ميرلوحي در تشريح پيشنهاد خود گفت: به نظرم اين گزارش كامل نيست و ايراداتي دارد كه بايد در كميسيون مجدد بررسي شود.

در ادامه حجت نظري در موافقت با اين پيشنهاد گفت: در قانون آمده است كه يكي از وظايف شوراي شهر بررسي تفريغ بودجه شهرداري تهران است. با توجه به نكات مبهمي كه در اين گزارش آمده اين گزارش بايد به خوبي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، مرتضي الويري - رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران - نيز خطاب به رياست شورا اظهاركرد: آقاي ميرلوحي پيشنهاد خود را پس گرفته است و نيازي به بازگشت گزارش تفريغ به كميسيون نيست.

در پاسخ الويري به هاشمي گفت: سه نفري كه اين پيشنهاد را امضا كردند بايد پيشنهاد خود را پس بگيرند.

به اين ترتيب افراد امضا كننده اين پيشنهاد از اين پيشنهاد صرفنظر كردند و مقرر شد كه براي گزارش تفريغ بودجه رأي گيري انجام شود كه نهايتاً اين گزارش با ۱۸ رأي موافق به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.