شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : آزادي زنداني با كفيل قلابي
پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 11:15 کد خبر:60634
شهردارآنلاين: معلم قلابي كه با قرار كفالت جعلي ضامن آزادي زندانيان مي‌شد، با زيركي قاضي پرونده به دام افتاد.


 چند روز قبل مرد ميانسالي به يكي از شعبه‌هاي دادسراي ويژه سرقت رفت و با معرفي خود به‌عنوان معلم، درخواست كفالت پسر جواني را كرد كه به اتهام سرقت بازداشت شده بود.اما در بررسي مدارك اين مرد ميانسال، قاضي پرونده به موضوع مشكوك شد و دستور تحقيقات بيشتر را صادر كرد. در بررسي‌ها مشخص شد كه معلم ميانسال براي سه زنداني ديگر هم مدارك كفالت گذاشته است. اين درحالي بود كه با استعلام از آموزش و پرورش مشخص شد كه معلمي با اين مشخصات در آموزش و پرورش مشغول به كار نيست.
بدين ترتيب مرد ميانسال به دستور داديار شعبه چهارم دادسراي ويژه سرقت بازداشت شد. متهم ميانسال در تحقيقات گفت: من در كار جعل مدارك هستم، براي خودم مدارك هويتي يك معلم را جعل كردم و بعد از آن به دادسراها مي‌رفتم و خانواده‌هايي را كه براي آزادي فرزندانشان به‌دنبال كفيل مي‌گشتند شناسايي كرده و با گرفتن نيم تا دو ميليون تومان پول برايشان كفالت 10 تا 60 ميليون توماني مي‌گذاشتم./ ايران