شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : معارفه و استقرار حسابرسان منتخب شوراي شهر در منطقه 2
چهارشنبه، 28 فروردین 1398 - 10:35 کد خبر:60627
شهردارآنلاين: حسابرسان منتخب شوراي شهر تهران به منظور حسابرسي اسناد مالي سال 96 منطقه دو طي جلسه اي معارفه و در اين منطقه استقرار يافتند.


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو، پيرو ابلاغيه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر انتخاب موسسه ارقام نگر آريا ( عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) به عنوان حسابرس مستقل و منتخب شوراي اسلامي شهر تهران موضوع بند 30 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران براي رسيدگي به صورت هاي مالي سال 96 شهرداري تهران ( مشتمل بر معاونتها، ادارات ستادي، مناطق 22 گانه، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته) طي جلسه اي روز دوشنبه 26 فروردين ماه در محل ساختمان مركزي منطقه دو و با حضور مديران موسسه حسابرسي ارقام نگر، ساعي فر نماينده اداره كل حسابرسي ،كشت پور شهردار منطقه 2 ، عابديني معاون مالي منطقه دو، معاونين و روساي حسابداري و اجرايي منطقه دو، حسابرسان مستقل و منتخب شوراي شهر به حضار معرفي شدند و جهت انجام حسابرسي اسناد مالي سال 96 در منطقه دو استقرار يافتند.

رسول كشت پور شهردار منطقه 2 در اين جلسه ضمن تاكيد بر اهميت حركت در مسير تحقق رويكرد شهرداري تهران و شفاف سازي و جامه عمل پوشاندن به شعار شهرداري شيشه اي گفت :تمامي مديران و كاركنان منطقه 2 با آمادگي كامل پاسخگوي سوالات حسابرسان منتخب و معتمد شوراي اسلامي شهر خواهند بود و بر تعامل سازنده مبادي ذيربط با ايشان تاكيد كرد.

گفتني است شهردار منطقه 2 نيل به اهداف عاليه مديريت شهري، پاسخگويي شفاف و جلب رضايت خداوند متعال و شهروندان را از مهمترين اولويت هاي همه مديران منطقه دو دانست.