شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ساماندهي نيروهاي انساني و احقاق حقوق كاركنان شهرداري هاي كشور
چهارشنبه، 28 فروردین 1398 - 08:48 کد خبر:60623
شهردارآنلاين: دبير كل مجمع شهرداران كلانشهرهاي ايران گفت : در صورت تصويب آئين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور در هيئت دولت بخش مهمي از مشكلات استخدامي و حقوق و مزاياي اين كاركنان مرتفع مي شود.


به گزارش روابط عمومي مجمع كلانشهرها ، كمال مرادي در بيست و نهمين نشست معاونان برنامه ريزي و سرمايه انساني شهرداري هاي  كلانشهرها با اشاره به تعامل مثبت اين مجمع با وزارت كشور براي تدوين اين آئين نامه گفت: كليات آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري سراسر كشور با تغييرات جزئي به موافقت وزير كشور رسيده كه  با توجه به جلسه ي مشترك شهرداران با دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور و دستور مساعد وي به هيئت دولت ارجاع شده است كه در صورت نهايي شدن به اجرا رسيده و دغدغه ي چندين ساله براي رفع مشكلات و ساماندهي نيروي انساني در شهرداري ها مرتفع مي شود.

دبير كل مجمع شهرداران در ادامه  افزود: تقسيم وضعيت استخدامي كاركنان به 4 نوع  رسمي ،پيماني ،قرارداد انجام كار معين و كارگران مطابق مقررات قانون كار ، تامين نيروي انساني رسمي و پيماني مورد نياز از طريق امتحان يا مصاحبه  ، افزايش 20 درصدي پرداخت فوق العاده جذب و كارانه ، بحث فوق العاده شغل ، ترميم حقوق بازنشستگان ، برقراري فوق العاده ويژه براي فعاليت مستخدمين در مواقع بحراني و روزهاي تعطيل با تشخيص شهردار ، بلامانع بودن  انتقال كاركنان با توافق طرفين و تسري تسهيلات از جمله موارد در نظر گرفته در اين آيين نامه است كه در صورت تصويب مي تواند به حل مشكلات استخدامي و پرداخت هاي كاركنان كمك كند.

وي در ادامه اظهار داشت : بر اساس ماده اي از اين آئين نامه همچنين حقوق و مزاياي كاركنان شهرداريها با توجه به عوامل شغلي ،تحصيلي ، سنوات و .... نبايد كمتر از حقوق و مزاياي كاركنان دولت باشد از سوي ديگر به منظور حسن اجراي امور استخدامي شهرداريها موضوع اين آئين نامه ، شوراي اداري و استخدامي شهرداري در هر يك استان هاي كشور و همچنين در شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر جمعيت تشكيل مي شود.

مرادي به ماده 16 اين آيين نامه اشاره كرد و افزود: از سوي ديگر شهرداري ها موظفند نسبت به تامين بهداشت ، درمان و تربيت بدني كاركنان و بازنشستگان خود و ايجاد تسهيلات رفاهي و محيط مناسب كار و كمك به امور تعاوني در زمينه هاي مصرف ، مسكن ، قرض الحسنه و نظاير آن با رعايت قوانين و مقررات اقدام و مساعي لازم را به عمل آورند.

وي در ادامه اظهار داشت : موضوع بودجه سال 98 دولت و تبصره هاي بودجه و تاثير آن بر درآمدهاي شهرداري ، بازنگري سازمان هاي تحت پوشش شهرداري ها،  اصلاح نظام عوارض ارزش افزوده و ارتقاي سطح كميته فناوري اطلاعات نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت .

مرادي با اشاره به تعاملات و رايزني هاي اين مجمع براي اصلاح بودجه 98 و كارهاي گسترده اي كه در اين زمينه انجام شد افزود : در بودجه پيشنهادي دولت 3 تهديد و همچنين فرصت هايي ايجاد شده بود كه برآيند همگرايي مجمع شهرداران كلانشهرها با رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، منجر به حذف 2 تهديد جدي براي شهرداري ها شد.

وي در اين خصوص گفت : يكي از موارد تبصره 6 بود كه بر اساس آن مقرر شده بود عوارض ارزش افزوده توسط شوراي برنامه ريزي توزيع و محل هزينه ي آن تعيين شود و دومين تهديد نيز تبصره 14 بود كه بر اساس آن عوارض مواد نفتي و سوختي بايد به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها واريز مي شد و عملا باعث كاهش درآمدهاي شهر و شهرداري مي گرديد  كه خوشبختانه با رايزني هاي صورت گرفته اين موارد حذف شد و تهديدهاي موجود از بين رفت .

وي بحث انتشار اوراق مشاركت و بازآفريني شهري را از فرصت هاي موجود در لايحه ي بودجه عنوان كرد كه تا حدود زيادي به مديريت شهري براي توسعه ي شهر و مواردي همچون حمل و نقل عمومي كمك خواهد كرد.

مرادي در ادامه با اشاره به اينكه اولويت و شعار محوري مجمع شهرداران كلانشهرهاي ايران در سال 98 " شهر هوشمند " است  افزود: تاكيد دكتر پيروز حناچي شهردار تهران و رييس مجمع شهرداران بر شعار محوري تبديل كلانشهرها به شهر هوشمند است .