شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : «زوج و فرد» طرحي ناكارامد است
چهارشنبه، 10 بهمن 1397 - 10:15 کد خبر:60508
شهردارآنلاين: معاون مطالعات و برنامه‌ريزي معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران با اشاره به عدم تاثيرگذاري طرح زوج و فرد در كاهش آلودگي هوا و ترافيك پايتخت گفت:۴۰ درصد پايتخت نشينان اجراي طرح زوج و فرد را ناعادلانه مي‌دانند.


محبوبه ذاكري در گفت وگو باايسنا، با اشاره به عدم كارايي طرح زوج و فرد در پايتخت، گفت‌: در دنيا روش‌هاي كنترل آلودگي هوا مبتني بر سه روش است؛ از آن جايي كه منابع متحرك بخش عمده آلودگي هوا را بر عهده دارند يا بايد توليد سوخت كنترل شود و يا بايد وسائط نقليه استاندارد كه آلايندگي كمتري توليد مي‌كنند، ساخته شوند كه اين دو روش در اختيار شهرداري تهران قرار ندارد.


وي با اشاره به اينكه در عمده شهرها براي كنترل آلودگي هوا راهكارهاي مديريت تقاضاي سفر را در پيش مي‌گيرند و در نظر دارند كه الگوي رفتاري مردم را در حمل و نقل به سمت استفاده از وسايل نقليه و يا دور كاري و يا شناور كردن ساعات كار سوق دهند، در اين باره گفت‌: اگر تقاضاي سفر كاهش يابد، پول سفر نيز كاهش يافته و به همين دليل پيمايش و آلودگي هم كمتر مي‌شود و اين در حالي است كه در مواقع مختلف ما راهكار شناور كردن ساعات اداري و همچنين دوركاري را تا يك حدي اجرايي كرديم، اما به نتيجه نهايي نرسيديم.

معاون مطالعات و برنامه‌ريزي معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران ادامه داد: به همين دليل يكي از راهكارهاي مديريت تقاضاي سفر كه قيمت گذاري معابر، محدود كردن پاركينگ‌ها و …است را به عنوان يك راه‌حل در دستور كار قرار داده‌اند و بر اين اساس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با اخذ مشاور دانشگاهي مطالعات زيادي را در مورد ارزيابي طرح ترافيك، ارزيابي طرح زوج و فرد، مقايسه و ميزان اثرگذاري و نظرسنجي گسترده حضوري و اينترنتي از مردم در دستور كار خود قرار داد كه مطالعات انجام شده نشان داد كه مردم عنوان كردند كه براي كاهش آلودگي هوا عمده مردم خواهان ايجاد تغييراتي هستند.

وي با بيان اينكه طرح زوج و فرد كه در سال ۸۳ ۸۴ اجرايي شد، در راستاي ايجاد تغيير در الگوي رفتار و بر اساس دسته بندي خودروها بود كه همان موقع نيز اعلام شد كه اين طرح يك راهكار كوتاه مدت است، چرا كه اساس دسته بندي وسايل نقليه بر اثر زمان اثرگذاري خود را از دست مي‌دهد و به عنوان مثال در سال ۸۴ تنها دو ميليون خودرو در تهران تردد مي‌كرد كه نصفي از اين خودروها پلاك فرد و مابقي پلاك زوج داشتند و آن زمان سرانه مالكيت خودرو ۱۷ صدم بود و حالا سرانه مالكيت خودرو به سه دهم شده است و مي‌بينيد كه تعداد خودروهاي پايتخت دو برابر شده است. در آن زمان جمعيت تهران حدود هفت ميليون نفر بوده است و حالا جمعيت تهران به بيش از ۹ ميليون نفر رسيده است و قطعاً راهكاري كه آن زمان براي دو ميليون خودرو در نظر گرفته بودند، حالا جوابگوي پنج ميليون خودرو نيست.

ذاكري با بيان اينكه سال‌ها است كه طرح زوج و فرد سقف اضطرار خود را درنورديده است و كاهش نمي‌يابد، گفت‌: البته حالا دسته بندي خودروها به زوج و فرد بهتر از نبود يك طرح است، اما بايد كاري كرد كه اثربخشي آن افزايش يابد.

وي با اشاره به اينكه نظرسنجي‌ها از حدود شش هزار شهروند تهراني انجام شده است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تقريباً ۴۰ درصد از مردم طرح زوج و فرد راضي نيستند و آن را مصداق ناعدالتي مي‌دانند تاكيد كرد: البته مردم خواهان تغيير اين طرح هستند و معتقدند كه طرح زوج و فرد كارايي خود را از دست داده است.

ذاكري با انتقاد از رفتارها و خبرهاي عوام فريبانه با بيان اينكه تنها راهكاري كه در اختيار شهرداري است، مديريت تقاضاي سفر است، گفت: رفع آلودگي هوا و ترافيك جزو مطالبات و خواسته‌هاي اصلي مردم است و تنها ابزاري كه در اختيار شهرداري است، مديريت عرضه و تقاضاي سفر است كه بايد از آن استفاده كنيم.