شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : متهمان بانك سرمايه بازداشت شدند
سه شنبه، 9 بهمن 1397 - 09:23 کد خبر:60441
شهردارآنلاين: رئيس دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات مديران سابق بانك سرمايه با تشديد قرار تامين كيفري متهمان را روانه زندان كرد.


قاضي مسعودي مقام روز سه شنبه پس از چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي بخشايش، پرويز كاظمي و محمدرضا توسلي در شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي در جمع خبرنگاران گفت: بعد از چهار جلسه رسيدگي و توجه به اتهام و عدم تناسب قرار صادره و احتمال فرار متهمان، دادگاه به افزايش وثيقه تصميم گرفت.

وي با بيان اينكه قرار تامين كيفري از سه ميليارد تومان به ۱۰ ميليارد تومان افزايش يافته است، افزود: از آنجا كه متهمان اين وثيقه را توديع نكرده اند و اعتراضي هم ندارند، روانه زندان مي شوند./ ايرنا