شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : كدام شهرهاي كشور مترو دارند؟
سه شنبه، 9 بهمن 1397 - 03:09 کد خبر:60427
شهردارآنلاين: در حال حاضر پنج كلانشهر در كشور داراي خطوط حمل و نقل ريلي مترو هستند كه پيش‌بيني مي شود تا پنج سال ديگر تعداد آنها به ۹ كلانشهر افزايش يابد.


 براساس آخرين گزارش‌هاي دفتر حمل‌و نقل ريلي درون‌شهري، مجموع خطوط متروي در دست بهره برداري در كل كشور ۲۹۴.۲ كيلومتر است و پيش بيني مي‌شود براي متروي ۹ كلانشهرمجموع خطوط در دست بهره‌برداري و خطوط اضافه شده تا سال ۱۴۰۲، به ۵۸۳.۵ كيلومتر برسد.

در حال حاضر كلانشهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز داراي خطوط مترو هستند كه در تهران طول خطوط در دست بهره برداري ۲۰۵ كيلومتر، در مشهد ۳۴ كيلومتر، در شيراز ۲۴.۵ كيلومتر، در اصفهان ۲۰.۲ كيلومتر و در تبريز ۱۰.۵ كيلومتر است.

همچنين تعداد ايستگاه‌هاي در حال بهره‌برداري در شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز به ترتيب ۱۰۹، ۳۳، ۲۰، ۲۰، ۱۱ ايستگاه است.

از نظر تعداد جابه‌جايي مسافر ساليانه، متروي تهران با جابه‌جايي ۷۳۰ ميليون مسافر در رده اول و پس آن به ترتيب مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز با ۴۷ ميليون، ۱۸ ميليون، ۱۸ ميليون و ۱۱ ميليون مسافر در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

همچنين اين گزارش نشان مي‌دهد كه خطوط قابل اضافه به خطوط متروي اين ۹ كلانشهر تا سال ۱۴۰۲ براي شهر تهران ۱۰۶ كيلومتر، مشهد ۳۳ كيلومتر، شيراز ۱۵ كيلومتر، اصفهان ۲۴ كيلومتر، تبريز ۲۹ كيلومتر، كرج ۲۷ كيلومتر، اهواز ۲۲.۷ كيلومتر، قم ۱۹.۶ كيلومتر، كرمانشاه ۱۳ كيلومتر و مجموع خطوط قابل اضافه تا سال ۱۴۰۲، ۲۸۹.۳ كيلومتر خواهد بود.