شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تجهيز مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌ها با بليط كنسرت ها
چهارشنبه، 3 بهمن 1397 - 08:42 کد خبر:59982
شهردارآنلاين: نماينده كميسيون فرهنگي مجلس در كميسيون تلفيق گفت: با نظر اعضاي كميسيون تلفيق مقرر شد ۱۰ درصد بهاي بليط اجراهاي صحنه اي (كنسرت) در تهران و كلان شهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز و ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌هاي غير از مراكز استان اختصاص پيدا كند.


سيده فاطمه ذوالقدر با اشاره مصوبات اخير كميسيون تلفيق بودجه در حوزه فرهنگي و اجتماعي، اظهار كرد: با توجه به مهجور ماندن بودجه فرهنگي در لايحه بودجه 98 كميسيون تلفيق، بند الحاق به كل براي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌هاي غير از مراكز استان پيشنهاد شد كه با رأي مثبت اعضا همراه شد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: بر اين اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف شد 10 درصد بهاي بليط اجراهاي صحنه اي (كنسرت) در تهران و كلان شهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز كند به طوري كه مبلغ 1500 ميليارد ريال از درآمد حاصله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تخصيص خواهد يافت.

پيشنهاد شد از محل واردات مواد اوليه و ماشين آلات در سال 98  اجازه داده شود حداكثر تا سقف 4 درصد ماليات از اين محل  در راستاي سياست حمايتي از بخش كشاورزي هزينه شود

وي ادامه داد: همچنين در حوزه اجتماعي يكي از دلايل اصلي مهاجرت جوانان روستايي به شهرها و روي آوردن به شغل هاي كاذب و رواج موج بيكاري كمبود زيرساخت هاي بخش كشاورزي است و با توجه به اهميت بخش كشاورزي در تأمين امنيت غذايي كشور پيشنهادي براي واردات مواد اوليه، ماشين آلات، نهاده هاي  كشاورزي، دارو و سموم دفع آفات نباتي بدون انتقال ارز در سال 98 داده شد كه اجازه داده شود حداكثر تا سقف 4 درصد ماليات از اين محل وصول شود و به تصويب كميسيون تلفيق در راستاي سياست حمايتي از بخش كشاورزي تصويب شد.

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در بخش درآمدي سازمان هاي دولتي پيشنهاد اختصاصي شدن بخشي از درآمد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به عنوان يك بند الحاقي مطرح شد به طوري كه درآمد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي موضوع درآمدهاي حاصل از خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه هاي آزاد اختصاصي تلقي شده و پس از ابلاغ تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه كرد است. / خانه ملت