شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : ماجراي پيامك‌هاي همسر دوم يك مدير!
سه شنبه، 2 بهمن 1397 - 02:22 کد خبر:59838
شهردارآنلاين: اينها هم پيامكي است كه همسر دوم يكي از مديران كه مي‌توانست تغييرات را اعمال كند؛ «امروز مجيد مي‌رود هيأت مديره و انتظار حمايت دارم»


سه‌شنبه هفته قبل بود كه اولين جلسه محاكمه ۳متهم اصلي پرونده فساد در بانك سرمايه در شعبه سوم مبارزه با مفاسد اقتصادي بود. حالا پس از ۶ روز دومين جلسه رسيدگي به اين پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب برگزار شد. در ابتداي دومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده بانك سرمايه نوبت به اخذ دفاعيات پرويز كاظمي رسيد. وي به دستور قاضي مسعودي مقام در جايگاه متهمان حاضر شد. قاضي خطاب به وي گفت: شما متهميد به اخلال در نظام اقتصادي و پولي بانكي به ميزان 24هزار 883 ميليارد 673 ميليون ريال. كاظمي در آغاز دفاعيات خود گفت: بايد دست پر مي‌آمدم اينجا، زماني كه بازپرسي بود دسترسي به اين مدارك نداشتم. من عضو هيأت مديره غير موظف بانك بودم، در واقع در قوانين تجاري كشور شرايط خاصي را داريد. سال‌هاي 91 و 93 مجمع برگزار كرديم كه ماده 116 عملاً تسويه حساب با مديران را اعلام مي‌كند. مساله بعدي در خصوص مطالبي است كه در صفحه2 موارد مربوط به سهامدار عمده بانك مطرح شده است. متهم ادامه داد: من نماينده غيرموظف يكي از شركت‌هاي حقوقي در هيأت مديره هستم. نماينده حقوقي يعني هر زمان اراده كنند قابل تغيير است. پرويز كاظمي در ادامه دفاعيات خود در خصوص اتهاماتش گفت: حدود 5-6 سال پيش بود كه اين بحث مطرح شد در شوراي پول و اعتبار ما 3نفر رفته بوديم، با اين سن و سال اين عزيزاني كه اينجا هستند توضيحاتي به شوراي پول و اعتبار ارائه كرديم، بانك مركزي در آن سال‌ها نظارت كافي را نمي‌كرد. در جلسه بعدي 25-30 نفر از آقايان آمده بودند كه سابقه طولاني هم در بانكداري داشتند منتج شد كه احكام انفصال 10-12 نفر را صادر كنند. صدور حكم انجام شد و ما اعتراض كرديم و اين موضوع نبايستي در اينجا مطرح مي‌شد.

نحوه ارتباط با هدايتي
وي درخصوص همكاري با هدايتي نيز گفت: سال 89 من تو گوگل سرچ كردم ايشان به عنوان مالك باشگاه از من و چند شخصيت سياسي كشور دعوت كردند كه همكاري با باشگاه ورزشي داشته باشم و ادامه پيدا نكرد و منتفي شد و اين موضوع كه سال 89 بوده و گفتند براي سال 93 است! عضو هيأت مديره استيل آذين چه انگيزه‌اي براي من دارد كه من عضو آن شوم؟ كاظمي افزود: 3 شركت سيمرغ، جيحون و تجارت امير كه در صفحه13 عنوان شده هر كدام 70ميليارد، 58 و 58 ميليارد بدهي دارند ولي بند بالا گفته 600ميليارد تومان است! به نظر مي‌آيد به اين موضوع بايد توجه بيشتري شود. وي درباره شركت سروش تجارت سيمرغ، تجارت امين و جيحون منتسب به هدايتي هم گفت: اينجا جالب است كه طبق صورتجلسه 346 مورخ 23/9/92 وثيقه‌اي كه ما اخذ كرديم 100 درصد وثيقه ملكي است. آن زمان اصلاً آقاي هدايتي در كار نبود، بعد آقاي هدايتي آمدند گفتند كه صورتجلسه تنظيم شده و بدهي‌هاي اين شركت را من مي‌پذيرم و تكميل وثيقه هم انجام مي‌دهم. با توجه به اطلاعاتي كه من پيدا كردم الان از اين بابت كه آقاي هدايتي حدود 1000ميليارد تومان ملك در اختيار اجراي احكام گذاشته است. كاظمي گفت: در سال92 كه رئيس جديد صندوق مشغول به كار شد، مهرماه 92، به اعتقاد من مشكلات مديريتي از آنجا آغاز شد. چرا كه از همان زمان ايشان علاقه‌مند بود وارد هيأت مديره بانك شوند، بعد از اينكه آقاي بخشايش يك فردي را معرفي كردند ما فكر كرديم اين فرد مي‌تواند كارهاي مديريتي را انجام دهد بعد از 6-7 ماه ديديم اين فرد نمي‌تواند كارها را انجام دهد. ما هر 3 نفر امضا كرديم و داديم به رئيس صندوق و گفتيم مانده بدهي‌ها، معوقات دارد افزايش پيدا مي‌كند كه ما وقتي عنوان كرديم ماه 8 بود كه ايشان عزل شد و باز جالب‌تر اينكه رئيس صندوق با علاقه‌مندي بسيار زياد خودش آمد و سرپرست بانك شد و بعداً ما مطلع شديم كه در يك مرحله‌اي ايشان رد صلاحيت حرفه‌اي شده، خودش را معرفي كرده به بانك مركزي و رد صلاحيت حرفه‌اي شده است.
از گران‌نمايي تا بي‌مسئوليتي!
نماينده دادستان گفت: آقاي كاظمي و ساير متهمان مدعي سودده كردن بانك هستند كه ناشي از تهاتر‌ها است. سيل آسا املاك معرفي مي‌شود اما به يكباره مشخص مي‌شود در قرچك كه ملكي معرفي شده 138 ميليارد گران‌نمايي مي‌شود. وي افزود: يك جا ملكي در مشهد كه ارزش واقعي 800 ميليارد بوده 1200 ميليارد تهاتر مي‌شود و آقاي كاظمي با ذي‌نفعان آن شركت‌ها با خانمشان كه ذي‌نفع تهاتر بوده آن هم در آن شركت هست، زماني كه آن تهاتر ظالمانه نسبت به اموال مردم و معلمان صورت مي‌گيرد ايشان بازرس هيأت مديره مي‌شوند در شركت رامكال پيشرو. ملكي با 1000 درصد گران‌نمايي توسط هدايتي وثيقه گذاري مي‌شود، اينها چه سوددهي بوده است. نماينده دادستان تهران گفت: استعلامي كه كرديم آقاي هدايتي يك سيمكارت هم به نامشان نيست ما مي‌گوييم آقاي هدايتي اگر املاكي داريد بفروشيد و رد مال كنيد، اما هيچ چيزي به نام ايشان نيست. وي گفت: شما مي‌گوييد تحريم‌ها دور زده شده، ضمانتنامه‌ها به اسم شركت‌هاي كارتن‌خواب تبديل به قير شده و از كشور خارج شده و امروز لاشه‌هاي آن پول را در فيلم‌هاي خانگي و سينماها داريم مشاهده مي‌كنيم. آقاي مدلل 45 درصدي كه تهاتر مي‌كند گران‌نمايي مي‌كنند در صورتي كه آقاي كاظمي مي‌فرمايند كه من عضو هيأت مديره غيرموظف هستم، دخالتي در امور اجرايي بانك ندارم. سوال ما اين است: آقاي كاظمي شما اگر دخالتي در امور اجرايي نداشتيد شركت‌هاي آقاي حاج محمدجواد چرا به شما نامه مي‌زدند؟ شما هيأت مديره غيرموظف هستيد چطور دستور تشكيل پرونده مي‌دهيد، پس بنابراين عضو غيرموظف نبوديد.
پيامك‌هاي همسر دوم مدير!
نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات كاظمي كه مي‌گفت اطلاعاتم در اين خصوص كامل نيست گفت: اطلاعاتتان كامل نيست ولي امضايتان اينجا هست. شما امين بوديد، خيلي چيزها در خيانت در امانت اصلاً ديده نمي‌شود. شما چطور اينها را امضا كرديد؟ من فقط چند پيامكي كه اينها بين هم داشتند را مي‌خوانم: «فشار بگذاريد بخشايش را امروز بگذارند»، «اگه امروز نشود بازي تمام است»، «گزينه من هميشه بخشايش بود كه دوست و دشمن تاييد مي‌كنند»، «ساعت تغيير هم براي من مهم است». اينها هم پيامكي است كه همسر دوم يكي از مديران كه مي‌توانست تغييرات را اعمال كند؛ «امروز مجيد مي‌رود هيأت مديره و انتظار حمايت دارم» در بخش ديگري از دادگاه و پس از دفاعيات مشروح متهم نماينده دادستان با قرار گرفتن در جايگاه گفت: بگذاريد كمي شبهه را برطرف كنم. اينكه آقاي كاظمي مي‌گويد بانك را سودده كرده‌اند حرف درستي نيست. اين سوددهي‌هاي صوري ناشي از تهاترهايي است كه به صورت غيرواقعي صورت گرفته است. براي مثال بايد به نكته‌اي اشاره كنم بانك در يك مورد ملكي را كه قيمت واقعي آن 50 ميليارد تومان بوده به مبلغ 138 ميليارد تومان گران‌نمايي كرده يا در زميني در لواسان كه قيمت آن 60ميليارد بوده 300 ميليارد قيمت‌گذاري شده است. همچنين در پروژه‌اي در مشهد قيمت ملكي كه ارزش واقعي آن 800 ميليارد بوده 1200 ميليارد تومان گران‌نمايي شده است. نماينده دادستان افزود: كاظمي مي‌گويد از آقاي هدايتي املاكي گرفتيم در اين خصوص آقاي هدايتي يك روستا را به عنوان وثيقه به بانك معرفي كرده كه قيمت آن هزار درصد گران‌نمايي شده است. چگونه مي‌گوييد آقاي هدايتي هزار ميليارد وثيقه دارد، بدهي آقاي هدايتي 600 ميليارد تومان است كه فقط 12 ميليارد تومان وثيقه معرفي كرده است. در ادامه جلسه نماينده بانك سرمايه نيز با حضور در جايگاه گفت: آقاي كاظمي شما عضو غيرموظف نبوديد شما رئيس هيأت مديره بانك بوديد./آرمان