شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : مطالبات شهرداري تهران از دولت در بخش بليط مترو و اتوبوس پرداخت شد
دوشنبه، 1 بهمن 1397 - 08:55 کد خبر:59739
شهردارآنلاين: سرپرست سابق معاونت مالي و اقتصادي شهرداري تهران از پرداخت مطالبات شهرداري از دولت در حوزه بليت مترو و اتوبوس خبر داد.


 زرير نگين‌تاجي با اشاره به اين كه برخي از طلب هاي شهرداري را به صورت تهاتر از دولت دريافت كردهايم، گفت: مطالبات شهرداري از دولت در حوزه بليت مترو و اتوبوس كه حدود ۷۵۰ ميليارد تومان بود، با دولت تهاتر شد.

او با اشاره به طلب‌هاي شهرداري از محل جرايم راهنمايي و رانندگي كه رقمي بيش از هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است، گفت: تلاش ميكنيم اين رقم نيز طي هفته هاي آينده با بدهي‌هاي شهرداري با بانك‌هاي دولتي تهاتر شود.

سرپرست سابق معاونت مالي و اقتصادي شهرداري تهران در خصوص جزئيات خبري كه رئيس شوراي شهر تهران در خصوص طلب دو هزار ميلياردي شهرداري از نيروهاي مسلح داد، نيز به مهر گفت: البته طلب ما از نيروهاي مسلح بيش از دو هزار ميليارد است اما توافق شده دو هزار ميليارد آن طي سه هفته آينده تهاتر شود؛ از اين ميزان ۴۰۰ ميليارد آن در تاريخ ۱۰/۱۰ تهاتر شده و ۱۶۰۰ ميليارد باقي‌مانده نيز تا ۱۰ روز آينده تعيين تكليف مي‌شود.

وي در خصوص اينكه دريافت طلب‌ها تنها از طريق تهاتر انجام مي‌شود، توضيح داد: نه شهرداري منابع لازم را براي پرداخت بدهي‌هاي خود دارد و نه بخش دولتي؛ هم آنها از ما طلبكار هستند و هم ما از آنها؛ بهتر است براي پرداخت بدهي‌ها و وصول  مطالبات، به صورت تهاتري عمل كنيم./ مهر