شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : جزييات آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اعلام شد
سه شنبه، 18 دی 1397 - 07:47 کد خبر:58904
شهردارآنلاين: معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد گزارشي از فرآيند و جزييات برگزاري آزمون جامع دوره دكتري اين دانشگاه را اعلام كرد.


عليرضا رهايي با اشاره به جزييات برگزاري آزمون جامع دوره دكتري، گفت: اين دانشگاه از سال 1393 با توجه به درخواست رو به تزايد داوطلبان براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي، ظرفيت پذيرش در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري خود را توسعه داده است.
وي افزود: بالاترين ظرفيت پذيرش مربوط به سال 1395 بود كه البته تراكم پذيرش باعث بروز اختلافاتي در سيستم آموزشي برخي از واحدها شد.
رهايي با بيان اينكه از بهار سال 1396 با هدف ارتقاي كيفيت و ايجاد نظم آموزش، برنامه ريزي گسترده اي تدوين و به اجرا گذاشته شد، گفت: اولين قدم، تدوين شيوه نامه دوره دكتري بود كه در تيرماه 96 به واحدهاي دانشگاهي ابلاغ شد. همچنين با اصلاح ساختار، شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي در سطح سازمان مركزي و واحدها راه اندازي شد كه منشاء تصميمات مهمي بود.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد گفت: يكي از اين اقدامات، دستورالعمل برگزاري آزمون جامع بود كه از مراحل مهم دوره دكتري به عنوان بالاترين مقطع تحصيلي كشور است.
وي در ادامه اظهار داشت: در شرايط كنوني تعداد دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي 52 هزار و 600 نفر است. با توجه به اينكه اين آزمون پايان دوره آموزشي و ارزيابي جامع دروس و توانايي داوطلب براي ورود به فاز تحقيقاتي است، بنابراين برگزاري دقيق و با برنامه آن از اهميت خاصي برخوردار است، از طرف ديگر نظر به اينكه تمام دانشجويان واحدهاي مختلف دانشگاهي يك مدرك واحد از دانشگاه آزاد دريافت مي كنند، هم سطح كردن آزمون مورد توجه و نياز است.
وي افزود: قطعا برگزاري يك آزمون هم سطح و استاندارد در جهت ارتقاي ارزش مدارك تحصيلي دانشگاه و پذيرش بهتر دانش ­آموختگان در مجامع داخلي و خارجي و مراكز اجرايي موثر خواهد بود.
رهايي با اشاره به جزئيات برگزاري آزمون جامع دوره دكتري، گفت: براساس دستورالعمل مصوب آزمون جامع، در هر استان با راه ­اندازي كميته برگزار كننده و كميته هاي تخصصي كه با مشاركت اساتيد واحدهاي آن استان تشكيل مي شود، اقدام به تهيه سوال با ماهيت بررسي اطلاعات و دانسته هاي جامع دانشجو شده و مراحل اجراي آزمونهاي كتبي و شفاهي تحت نظر كميته هاي برگزاري دنبال مي شود.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد با بيان اينكه اين برنامه با همكاري صميمانه و نزديك روساي استان ها روبرو شد، گفت: در آزمون قبلي كه در تير ماه برگزار شد، آزمون جامع براي 17 هزار و 658 داوطلب انجام شد. بعد از برگزاري آزمون، تيم هاي نظارت و ارزيابي موثر آموزشي، ارزيابي دقيقي از مشكلات و چالش هاي اين آزمون به عمل آوردند كه مهمترين چالش، عدم كنترل دقيق شرايط و مدارك دانشجويان ورود به آزمون جامع بود.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد افزود: در آزمون جامع دي ماه 97 كه در هفته هاي گذشته و جاري انجام شد، حدود 10 هزار و 580 داوطلب شركت كردند، البته در هر دو آزمون تيم هاي نظارت و ارزيابي سازمان با حضور در استان ها يك به يك پرونده هاي دانشجويان و شرايط برگزاري آزمون را بررسي و گزارش جامعي ارائه كردند. با توجه به تذكرات و هماهنگي هاي قبلي در آزمون جاري، خوشبختانه نقائص و شرايط داوطلبان و شرايط برگزاري با كيفيت به مراتب بهتر شد و سطح نارسايي ها به حد 25 درصد آزمون قبلي رسيد.
رهايي خاطرنشان كرد: اين موضوع يكي از تحولات مهم كيفي بود كه با مشاركت كليه روسا و معاونان آموزشي و اساتيد صاحب نظر واحدهاي دانشگاهي به اجرا گذاشته شد كه قطعاً اثرات آن در ارتقاء موقعيت دانش آموختگان دانشگاه مطرح خواهد بود.
وي تاكيد كرد: در ادامه اين اقدام، با توجه به ملزومات طرح پايش آزاد و نيازهاي تحقيقاتي با همكاري تنگاتنگ حوزه هاي معاونت پژوهش و فناوري و آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه، پذيرفته شدگان در آزمون جامع فعلي براي اولين بار با ورود و ثبت نام در سامانه پايش آزاد پژوهش اثرگذار يكپارچه شبكه اي دانشگاه آزاد عناوين رساله هاي خود را در زمينه هاي ثبت شده در سامانه كه تناسب قطعي با نيازهاي كشور دارد، انتخاب كرده و بدين ترتيب تحول بزرگي در اجراي طرح هاي تحقيقاتي نافع و مفيد برداشته خواهد شد./ايرنا