شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : قيمت بازار و نمايندگي ايران خودرو در روز دوشنبه
دوشنبه، 17 دی 1397 - 11:52 کد خبر:58862
شهردارآنلاين: قيمت بازار( سطر اول) و نمايندگي (سطر دوم) محصولات ايران خودرو در روز دوشنبه 17 دي ماه به شرح زير است:


  وانت آريسان

۳۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۴,۲۰۰,۰۰۰

  سمند LX

۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳,۵۰۰,۰۰۰

  سمند EF7

۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۳۰۰,۰۰۰

  سمند EF7 . دوگانه سوز - كد ۱۰

۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰

  سمند EF7 . دوگانه سوز - كد ۱۶

۶۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۶,۶۰۰,۰۰۰

  سمند سورن ELX

۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۱,۱۰۰,۰۰۰

  سمند سورن ELX توربو

۸۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۲,۹۰۰,۰۰۰

  دنا

۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۶۶,۰۰۰,۰۰۰

  دنا پلاس/ ۲ ايربگ

۹۹,۷۰۰,۰۰۰
۷۶,۰۰۰,۰۰۰

  دنا پلاس/ ۴ ايربگ

۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰
----

  دنا پلاس توربو/ ۲ ايربگ

۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۸۹,۹۰۰,۰۰۰

  دنا پلاس توربو/ ۴ ايربگ

۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰
----

  پژو GLX 405

۵۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۲,۹۰۰,۰۰۰

  پژو GLX 405 دوگانه سوز

۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۴,۷۰۰,۰۰۰

  پژو SLX 405

۶۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۵,۱۰۰,۰۰۰

  پژو پارس . كد ۲۹

۷۰,۶۰۰,۰۰۰
۴۰,۷۰۰,۰۰۰

  پژو پارس . كد ۳۲

۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۴۰,۵۰۰,۰۰۰

  پژو پارس . دوگانه سوز

۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۲,۲۰۰,۰۰۰

  پژو پارس LX . كد ۱۳

۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۲,۴۰۰,۰۰۰

  پژو پارس LX . كد ۱۵

۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۲,۶۰۰,۰۰۰

  پژو پارس LX . كد ۱۶

۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۱,۵۰۰,۰۰۰

  پژو پارس LX . كد ۱۷

۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۷۰۰,۰۰۰

  پژو پارس اتوماتيك

۸۹,۹۰۰,۰۰۰
۷۶,۷۰۰,۰۰۰

  پژو ۲۰۷ . دنده‌اي

۸۷,۷۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰

  پژو ۲۰۷ . اتوماتيك

۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتيك

۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

  پژو ۲۰۶ . تيپ ۲

۵۹,۹۰۰,۰۰۰
----

  پژو ۲۰۶ . تيپ ۵

۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۹۰۰,۰۰۰

  پژو ۲۰۶ . صندوقدار

۷۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۲,۷۰۰,۰۰۰

  پژو ۳۰۱

۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
----

  پژو ۲۰۰۸

۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰

  پژو ۵۰۸

۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰
----

  رانا LX

۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۹,۵۰۰,۰۰۰

  دانگ فنگ H30 Cross

----
۷۵,۰۰۰,۰۰۰

  دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومي)

۸۹,۶۰۰,۰۰۰
۷۶,۵۰۰,۰۰۰

  دانگ فنگ S30

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

  رنو تندر پيكاپ

۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۷۷,۰۰۰,۰۰۰

  رنو تندر E2

۸۳,۹۰۰,۰۰۰
----

  رنو تندر پلاس دنده‌اي

۹۰,۷۰۰,۰۰۰
----

  رنو تندر پلاس اتوماتيك

۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰
----

  هايما اس ۵ توربو ( S5 )

۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

  هايما اس ۷ توربو ( S7 )

۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

  پيكاپ دوكابين فوتون

۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

  رنو كپچر

۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰
----

  سوزوكي ويتارا اتومات

۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰