شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : 8800 نفر در كشور به سل مبتلا هستند
یکشنبه، 22 مهر 1397 - 17:26 کد خبر:58431
شهردارآنلاين: رئيس اداره مبارزه با سل وزارت بهداشت، گفت: از تعداد هشت هزار و 819 فرد مبتلا به سل كشور در سال 1396، حدود 46 درصد زن و 14.7 درصد غير ايراني (اغلب افغاني) هستند و بيشترين ميزان بروز سل در گروه سني 65 سال به بالاست كه نشانه موفقيت ايران در كنترل اين بيماري است.


مهشيد ناصحي روز يكشنبه در آستانه 23 مهر روز ملي مبارزه با سل افزود: در سال 1396 در كشورمان ميزان بروز گزارش شده سل ريوي با اسميرخلط مثبت 5.46 مورد در يكصد هزار نفر جمعيت بوده است.
رئيس اداره مبارزه با سل وزارت بهداشت بيان كرد: در ميان استان ها، سيستان و بلوچستان و گلستان بيشترين ميزان بروز و شيوع را در كشور دارا هستند. همسايگي ايران با دو كشور افغانستان و پاكستان كه در زمره 22 كشور High Burden دنيا هستند. همچنين عراق (با بحران هاي چند ساله اخير آن) و كشورهاي تازه استقلال يافته شمال كشور (با شيوع بالاي سل مقاوم به چند دارو) ضرورت توجه بيش از پيش ما را به اين بيماري متذكر مي كند.
ناصحي گفت: امروزه يكي از بزرگترين مسائل بهداشتي جهان، بيماري سل است. حدس زده مي شود كه از هر سه نفر جمعيت جهان، يك نفر به باسيل سل آلوده بوده و در هر ثانيه يك نفر به تعداد آنان افزوده مي شود. مساله نگران كننده اين است كه طبق برآوردهاي موجود، 50 ميليون نفر از اين افراد، به باسيل سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) آلوده هستند. 
وي گفت: اين بيماري كه بزرگترين علت مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني تك عاملي در جهان است (حتي بيشتر از ايدز، مالاريا و سرخك)، داراي مرتبه نهم در بار جهاني بيماري هاست و پيش بيني مي شود تا سال 2020 همچنان جايگاه كنوني خود را حفظ كند يا تا رتبه هفتم ارتقا يابد.
رئيس اداره مبارزه با سل و جذام وزارت بهداشت، افزود: بيش از 90 درصد موارد بيماري و مرگ ناشي از سل در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد، كشورهايي كه 75 درصد موارد بيماري در آنها به فعالترين گروه سني به لحاظ اقتصادي (يعني 15 تا 54 سالگي) تعلق دارد.
وي ادامه داد: در اين كشورها يك فرد بزرگسال مبتلا به سل به طور متوسط 3 تا 4 ماه قادر به كار كردن نيست بنابراين20 تا 30 درصد درآمد سالانه خانواده وي از دست مي رود. اين در حالي است كه با مرگ چنين فردي به طور متوسط 15 سال درآمد خانواده به طور يكجا از بين خواهد رفت. 
ناصحي بيان داشت: سل به جز لطمات اقتصادي، اثرات منفي غيرمستقيم ديگري نظير طرد شدن زنان مبتلا از خانواده هايشان به دليل نگرش هاي غلط موجود يا ترك تحصيل فرزندان بيماران به دلايل مختلف، بر كيفيت زندگي بيماران يا افراد خانواده آنها دارد. 
وي با اشاره به اينكه حاصل تقسيم فراواني مطلق موارد سل كشورها به جمعيت آنها ميزان بروز سل ناميده مي شود، اظهار داشت: در سال 2016 ميلادي در جهان، حدود 10.4 ميليون نفر جديد به سل فعال مبتلا شده (5.9 ميليون نفر مرد، 3.5 ميليون نفر زن و يك ميليون نفر كودك) كه برآورد مي شود حدود 1.67 ميليون نفر بر اثر اين بيماري جان مي سپارند.
رئيس اداره مبارزه با سل گفت: ميزان بروز سل در سال 2016 در جهان 140 مورد در صد هزار نفر جمعيت تخمين زده شده است. متاسفانه فقط 61 درصد از موارد سل تخميني در سال 2016 از سوي كشورهاي جهان شناسايي و به سازمان جهاني بهداشت گزارش شده اند.
وي افزود: آلودگي همزمان به ويروس ايدز، خطر ابتلا به بيماري سل را به طور معناداري افزايش مي دهد. كشورهاي با شيوع بالاي HIV به ويژه كشورهاي واقع در hفريقاي زير صحرا، شاهد افزايش چشمگير تعداد بيماران مبتلا به سل و افزايش 2 تا 3 برابر ميزان هاي بروز گزارش شده سل در دهه 90 بوده اند.
ناصحي ادامه داد: در سال 2016، ميزان شيوع عفونت HIV در ميان بيماران مبتلا به سل در جهان 10 درصد تخمين زده شده است. همزمان، مقاومت چند دارويي، كه نتيجه مديريت ضعيف درمان سل است مشكلي جدي و روبه فزوني در بسياري از كشورهاي جهان است.
رئيس اداره سل وزارت بهداشت افزود: اهميت و اولويت سل و برنامه هاي كنترلي آن در حدي است كه در سال 1993 اين بيماري از سوي سازمان جهاني بهداشت به عنوان اورژانس جهاني مطرح و اعلام شد و براساس اجلاس ماه مي سال 2014 سازمان جهاني بهداشت و تعيين Post 2015 Strategy به ترتيب كاهش 90 و 95 درصدي بروز و مرگ و مير ناشي از سل تا سال 2035 (نسبت به سال 2015) براي كشورهاي جهان هدفگذاري شد.
وي بيان كرد: از آنجايي كه لازمه دستيابي به چنين هدفي، كشف هر چه بيشتر موارد موجود سل مسري و درمان موفقيت آميز حداقل 90 درصد آنهاست. لازم است فعاليت هايي كه به افزايش كشف به موقع و درمان موثر بيماران در هر كشور مي انجامد، در استراتژي هاي برنامه كنترل سل كشورها گنجانده شود.
رئيس اداره مبارزه با سل وزارت بهداشت، گفت: بررسي آماري ميزان بروز گزارش شده بيماري سل در كشور، نشان دهنده كاهش 13 برابري اين مقدار طي 53 سال اخير از 142 مورد در صد هزار نفر جمعيت در سال 1343 به 10.88 در يكصد هزار نفر جمعيت در سال 1396 است.
ناصحي افزود: به موازات اين تغيير، مقايسه ميزان بروز مورد انتظار سل و مرگ و مير ناشي از آن بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال هاي 1990 تا 2016 به ترتيب كاهش 2.3 و 4.5 برابري را نشان مي دهد. براساس آخرين گزارش ارسالي به WHO ميزان موفقيت درمان در كل بيماران (جديد و عود) 87 درصد بوده است.
وي اهم اقدامات انجام شده در زمينه كنترل سل و جذام در كشور را برشمرد و افزود: شروع استفاده از درمان كوتاه مدت سل (1362)، ادغام برنامه كنترل سل در نظام شبكه بهداشتي درماني كشور (1369)، اجراي استراتژي جهاني داتس (1374)، راه اندازي وب سايت اداره كنترل سل (1393) و افزودن سامانه آزمايشگاه هاي آنتي بيوگرام و كشت سل به آن (1394) از جمله اين اقدامات است.
ناصحي اضافه كرد: برگزاري 25 دوره كنگره پژوهشي سراسري سالانه/ دوسالانه در كشور همزمان با روز ملي مبارزه با سل (23 مهر)، موفقيت در پذيرفته شدن پروژه 5 ساله پيشنهادي براي تقويت برنامه هاي كنترل سل جمهوري اسلامي ايران براي جذب 21 ميليون دلار از محل صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالاريا (2008)، راه اندازي 30 آزمايشگاه كشت سل با سطح بالاي ايمني زيستي در كشور طي سالهاي (2014 تا 2008) و آماده سازي پنج مركز بستري سل مقاوم به درمان (شيراز ، مشهد، تبريز، گرگان و كرمانشاه) در سال هاي 1390 تا 1396 از جمله اين اقدامات است.
رئيس اداره سل وزارت بهداشت گفت: راه اندازي هشت آزمايشگاه مرجع منطقه اي سل با سطح ايمني زيستي B2 تبريز، اصفهان، مشهد، كرمانشاه، شيراز، زاهدان، گرگان، اهواز و تهران در سال هاي 1390 تا 1393، ايجاد شبكه سطح بندي شده آزمايشگاهي رايگان سل كشور در بطن نظام شبكه (مجموعا شامل 381 آزمايشگاه ديد مستقيم، 41 آزمايشگاه كشت و 9 آزمايشگاه مرجع منطقه اي و يك آزمايشگاه مرجع كشوري) از مهمترين اقدامات انجام شده در اين زمينه محسوب مي شوند.

منبع:ايرنا