شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : الزام نصب فيلتردوده براي اتوبوس‌هاي خصوصي
سه شنبه، 17 مهر 1397 - 04:50 کد خبر:58238
شهردارآنلاين: معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بر لزوم نصب سالانه فيلتر دوده بر روي 10 درصد اتوبوس هاي بخش خصوصي تأكيد كرد.


محسن پورسيد آقايي در گفت‌وگو با ايسنا،‌ در مورد تأثير نصب فيلتردوده بر كاهش آلودگي هوا با  بيان اينكه براي رفع صددرصدي آلايندگي اتوبوس‌ها لازم است كه از فيلتر دوده استفاده شود، گفت: براي رفع كامل آلايندگي ذرات معلق نياز به فيلتر دوده داريم كه اين كار هم در حال انجام شدن است اما دقت داشته باشيد كه قيمت هر فيلتر دوده با شرايط فعلي، حدود 100 ميليون تومان شده است.

وي با بيان اينكه قرارداد 100 دستگاه فيلتر دوده منعقد شده و رايزني براي خريد 100 دستگاه ديگر ادامه دارد،‌ گفت: برنامه اين است كه براي 700 دستگاه اتوبوس فيلتر دوده خريداري كنيم.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در مورد سرانجام نصب فيلتر دوده بر روي اتوبوس‌هاي بخش خصوصي نيز گفت: ما منتظر بوديم كه پروسه خريد فيلتر دوده براي اتوبوس‌هاي شركت واحد به سرانجام برسد تا بتوانيم بخش خصوصي را ملزم كنيم كه نسبت به خريد فيلتر دوده اقدام كند.

پورسيدآقايي گفت: بر همين اساس در جلسه شوراي معاونت حمل و نقل شهرداري تصميم بر اين شد كه شركت‌هاي پيمانكار بخش خصوصي اتوبوسراني ملزم شوند كه سالانه 10 درصد از اتوبوس‌هاي خود را مجهز به فيلتر دوده كنند كه به نظر امري محال نيست؛ چراكه بزرگترين شركت اتوبوسراني بخش خصوصي 300 دستگاه اتوبوس دارد كه 10 درصد آن ‌30 اتوبوس مي‌شود كه بار مالي آن نيز زياد نخواهد بود.

وي اظهار كرد: قرار شد كه معاونت حمل و نقل نيز به عنوان تشويق، پيمايش و يارانه اتوبوس‌هاي داراي فيلتر دوده را بيشتر كند تا جبران هزينه شود.