شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : قصدايجاد محدوديت براي استارتاپ هاي حمل و نقل رانداريم
سه شنبه، 17 مهر 1397 - 07:31 کد خبر:58228
شهردارآنلاين: شهردار تهران گفت: شهرداري قصد محدوديت كسب و كار استارتاپ هاي حوزه حمل و نقل را ندارد و تنها تأكيد ما كسب مجوز از شهرداري تهران است.


محمدعلي افشاني در حاشيه آئين تبادل تفاهمنامه همكاري مشترك ميان فناوري علمي نهاد رياست جمهوري و شهردار تهران با موضوع تسهيل استقرار استارتاپها، شتاب دهنده ها و ايجاد مراكز فناوري و كارخانه هاي نوآوري در بافت فرسوده و در پهنه هاي فرسوده شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات شهرداري تهران در راستاي تحقق شعار اصلي كه همان زيست پذيري شهر است انجام مي شود. ما براي افزايش زيرشاخص هاي زيست پذيري در پايتخت با تمام نهادها  و دستگاه هاي اجرايي كه مي توانند نقش آفرين باشند آغاز به همكاري مي كنيم.

وي افزود: نقش شركت هاي دانش بنيان و نوآور براي توسعه واقعي بافت ناكارآمد شهري به همين دليل است. شهرداري ساختنمان ها و زمين و مجموعه منابعي كه مي تواند براي حمايت در اختيار اين شركت ها بگذارد را با همكاري معاونت علمي و فناوري انجام مي دهد تا هم بافت ناكارآمد به طور پايدار توسعه پيدا كند و هم جوانان با استعداد در اين بهبود كيفيت مشاركت داشته باشند.

افشاني در پاسخ به پرسشي در خصوص اينكه آيا شهرداري درخواست كرده استارتاپ هاي حوزه حمل و نقل به شهرداري واگذار شود، گفت: هيچ كجا شهرداري موضوع واگذاري را مطرح نكرده است اما شهرداري تهران متولي حمل و نقل درون شهري است. همانطور كه تاكسي ها توسط سازمان تاكسيراني پروانه هايشان صادر مي شود اين استارتاپ ها نيز بايد تأييد شهرداري را داشته باشند. ما اصلا موضوع واگذاري را مطرح نكرديم بلكه بحث تأييد شهرداري است. اين موضوع هنوز به دولت نيامده است. هر كسب و كاري بايد مجوزي از صنف خود داشته باشد. حمل و نقل نقشي حاكميتي نيز دارد و شهرداري بايد در مواقع ضروري، اين موضوع برايش قابل كنترلباشد ما محدويتي در كار ايجاد نمي كنيم اما بايد مجوز شهرداري را داشته باشد.

تعهدات شهرداري در تفاهم نامه همكاري مشترك با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

به گزارش خبرنگار مهر، در تفاهم نامه اي كه امروز ميان شهردار تهران و معاون علمي فناوري رياست جمهوري به امضاء رسيد شهرداري تهران، هشت تعهد داده است. نخست شناسايي و معرفي فضاهاي مطلوب براي راه  اندازي مجتمع هاي فناوري، كارخانه هاي استارتاپي در بافت فرسوده و ناكارآمد، تبيين واگذاري اراضي و ابنيه به شتاب دهنده ها و صندوق هاي جسورانه و خطرپذير با نظارت و تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري. در بند سوم تسهيل بهره برداري استارتاپ ها از املاك و ساختمانهاي در بخش خصوصي با صدور مجوز تعمير، ساخت و احداث ابنيه جديد تا زمان تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اشاره شده است.

نياز سنجي دانشي براي استقرار كسب و كارهاي دانش بنيان و نوين در راستاي توسعه تهران، شهروندان و منفعت عمومي، معرفي زمين ها، بناها و فضاهاي مناسب در بافت فرسوده و ناكارآمد داراي پتانسيل استفاده براي كسب و كارهاي نوين و شركت هاي دانش بنيان، ارائه خدمات و معرفي استانداردهاي فناوري اطلاعات شهرداري تهران براي مطابقت كسب و كارهاي دانش شهري، تشكيل كارگروه متناسب براي تعيين فرآيندها و سازكارهاي همكاري بين بخشي و فرابخشي. معيارهاي تشخيص زمين ها و فضاها و شرايط بهره برداري و كمك به ترويج و فرهنگ سازي اقتصاد دانش بنيان و علم و فناوري از طريق برگزاري رويدادهاي فناورانه و فرهنگي و هنري با بهره گيري از امكانات شهرداري تهران، تعهدات ديگر شهرداري در اين تفاهم نامه است.

سازمان نوسازي، سازمان فناوري اطلاعات شهري و مركز مطالعات برنامه ريزي شهر تهران، سه سازماني هستند كه در اين تفاهم نامه مسئوليت دارند.

منبع:مهر