شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها:: : ورود ۲۱۳ نيروي جديد به شورا و شهرداري طي يك سال گذشته
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 06:21 کد خبر:58126
شهردارآنلاين: رئيس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران گفت: براساس گزارشي كه معاونت منابع انساني ارائه كرده، طي يك سال گذشته حدود ۲۱۳ نفر به شورا و شهرداري وارد شده اند.


زهرا صدراعظم نوري با اشاره به جزئيات حضور معاونت منابع انساني در كميسيون سلامت گفت: در اين جلسه گزارشي از نيروهاي انساني موجود در شهرداري، پست هاي سازماني مصوب، سطح مدرك تحصيلي و نوع مدارك تحصيلي، فراواني جنسيتي، طول مدت خدمت و ميزان تعديلي تشريح شد.

براساس اين گزارش شهرداري ۶۸ هزار و ۲۰۰ نيرو با قراردادهاي مختلف داشته كه طي اين مدت به ۶۶ هزار و ۹۲۰ نيرو كاهش پيدا كرده است. همچنين تعداد ورودي به شهرداري طي ۱۲-۱۳ ماه گذشته ۲۱۳ نفر  بوده كه اصلا قابل مقايسه با دوره هاي گذشته نيست.

وي افزود: اين تعداد نيرو در شورا و هم در شهرداري وارد شدند زيرا هر عضو شورا مي تواند دو نفر را با خود به شورا بياورد.

به گفته صدراعظم نوري، نيروهاي تازه وارد از نظر سطح تحصيلات و تخصص در رده هاي بالايي قرار دارند اما مهمترين اصل آن، شفافيت در ورود نيروهاست و كاملاً مشخص است چه افرادي در چه سمت هايي با چه سنوات خدمتي در اين دوره به كار گرفته شده اند.