شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تشكيل كميته راستي آزمايي /صدور ۷۰۰ ميليارد هولوگرام
جمعه، 13 مهر 1397 - 09:34 کد خبر:58057
شهردارآنلاين: عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران از صدور ۷۰۰ ميليارد هولوگرام از ابتداي سال ۹۷ تا به امروز در قالب مطالبات راستي‌آزمايي شده قبلي كارگزاران يا ذينفع واحد خبر داد.


بهاره آروين، رئيس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران در خصوص جزئيات جلسه‌اي ‌كه اين كميته با موضوع هولوگرام برگزار كرده است، به مهرگفت: در اين جلسه، هولوگرام در دو بخش مورد بررسي قرار گرفت؛ يكي اينكه مشكلات استفاده از هولوگرام در دوره‌ قبل چه بوده كه در اين زمينه به چند تخلف اصلي در دوره‌ي گذشته اشاره شد؛ ازجمله اينكه طبق دستورالعمل تحقق بودجه‌ غيرنقد، كارگزاري‌هايي كه صدور هولوگرام در مورد آنها اتفاق افتاده بود، بايد جزو موسسات مالي معتبر مي‌بودند كه در بسياري مواقع اينگونه نبود.

وي گفت: نكته‌ دوم اينكه پرداخت به كارگزاري‌ها اساسا نبايد به‌صورت نقدي اتفاق مي‌افتاد كه در بسياري موارد اين رخ داده و خلاف مقررات بوده است كه باعث مي‌شد نه فقط كمكي به شهرداري در مديريت جريان نقدينگي‌اش نشود بلكه اتفاقا برخلاف هدف‌گذاري اوليه در بحث صدور هولوگرام، درآمد نقد شهرداري نيز كاهش يابد. تخلف ديگري كه انجام شده، اينكه كارگزاري‌ها بايد مطالبات پيمانكاران را به‌صورت نقد مي‌دادند كه موارد متعددي وجود دارد كه  بخشي از مطالبات پيمانكاران به‌صورت غيرنقد پرداخت شده كه اين باعث مي‌شد پيمانكار در انجام تعهداتش كوتاهي كند و هزينه‌هاي قرارداد از مبلغ اوليه بالاتر رود، چون احساس مي‌كرد كه حق‌اش در اين ميان ضايع  شده است. همه‌ي اين تخلفات كارگزاري‌ها باعث شد كه بخشنامه‌ ممنوعيت صدور هولوگرام در مورد كارگزاري‌ها اتفاق بيفتد.

بخشي از هولوگرام هاي صادره باطل شد اما كسي معترض نشد!

وي ادامه داد :  از زمان صدور آن بخشنامه تا به امروز درواقع كارگزاري‌ها حق تسويه‌ مطالبات پيمانكاران و دريافت هولوگرام جديد را نداشتند؛ در آن زمان، هيات سه‌نفره‌اي كه توسط شهردار وقت، تعيين شد و مطالبات كارگزاران در مقطع صدور بخش‌نامه را راستي‌آزمايي كردند و اتفاقا بخش زيادي از هولوگرام‌هاي صادره باطل شد چون معلوم شد اصلا در ازاي آن طلبي پرداخت نشده بوده است، جالب است كه مسئولين در جلسه توضيح دادند كه بخشي از اين هولوگرام‌هاي باطل شده اصلا معترضي هم پيدا نكرد. در عين‌حال، بخشي از مطالبات برخي كارگزاران هم موردتاييد قرار گرفت به اين معنا كه كارگزار مطالبات پيمانكار را تسويه كرده بود و در ازاي آن هولوگرام نگرفته بود. بخشي از هولوگرام‌هاي صادرشده از زمان صدور بخشنامه تا به امروز، هولوگرام‌هايي است كه در ازاي مطالبات راستي‌آزمايي‌شده‌ي آن كارگزاران به آنها پرداخت شده ولي درواقع صدور هولوگرام جديدي در ازاي تسويه‌ي جديد اتفاق نيفتاده است. هر آنچه كه هست از قبل بوده و چون راستي‌آزمايي شده و اين طلب‌ها تاييد شده، براي پلاك ثبتي مشخصي كه كارگزار معرفي مي‌كند، هولوگرام صادر مي‌شود.

صدور ۷۰۰ ميليارد هولوگرام در سال ۹۷ براي ذي نفع واحد

عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران اضافه كرد: بخش ديگري از هولوگرام‌هاي صادر شده از زمان صدور بخشنامه تاكنون مربوط به ذي‌نفع واحد است؛ يعني كارگزاري ديگر در اينجا دخيل نيست. شخص يا پيمانكار از بخشي از شهرداري طلبي دارد و در جاي ديگري به‌واسطه‌ پروانه‌اي كه قرار است برايش صادر شود، به شهرداري بدهكار است. تهاتر اين دو باز از طريق صدور هولوگرام براي اصطلاحا ذي‌نفع واحد بوده و در اينجا هم هولوگرام روي پلاك ثبتي مشخص، صادر شده است. مديرعامل سازمان املاك در اين جلسه كميته شفافيت، از صدور ۷۰۰ ميليارد هولوگرام از ابتداي سال ۹۷ تا به امروز  در قالب اين دو نوع صدور هولوگرام يعني مطالبات راستي‌آزمايي شده قبلي كارگزاران يا ذينفع واحد خبر داد كه البته گويا بخشي از آن هنوز در مرحله توافق بوده و  هنوز در حساب‌هاي مالي ثبت نشده است.

پيشنهاد انتخاب كارگزاري ها از بين موسسات مالي معتبر و بانك ها

آروين در خصوص ادامه فعاليت كارگزاري ها در شهرداري نيز توضيح داد: در بخش ديگري از جلسه كميته شفافيت، در مورد آينده‌ي كارگزاري‌ها و استفاده از هولوگرام بحث شد و اين كه قرار است اين رويه چگونه ادامه پيدا كند. در اين بخش دو راهكار انديشيده شده است؛ يكي اينكه معاونت مالي دستورالعمل جديدي براي تحقق بودجه‌ي غيرنقد تهيه كرده و قرار است در قالب لايحه به شورا ارائه شود. كميته‌ي شفافيت تمام تلاش خود را خواهد كرد كه در اين دستورالعمل، از طريق تحقق شفافيت و انتشار عمومي تمام مطالباتي كه از سوي كارگزاري‌ها به‌صورت كاملا نقد به پيمانكاران پرداخت مي‌شود و از آن طرف تعداد هولوگرام‌هايي كه در ازاي آن صادر مي‌شود، نظارت همگاني در اين سيستم فعال شود تا ديگر جلوي تكرار تخلفاتي كه پيش از اين به‌دليل نبود نظارت‌هاي لازمه صورت گرفته، اين بار از طريق تحقق شفافيت و تحقق نظارت همگاني، گرفته شود. همچنين قراردادهايي كه قرار است با كارگزاري‌هاي مربوطه منعقد شود با تغييراتي مواجه شده و در آنها تصريح شده كه برخي مواردي كه پيش از اين به‌صورت رويه‌اي انجام ‌شده، نادرست بوده؛ ازجمله اينكه كارگزاران حق ندارند خودشان طلبكاران شهرداري را پيدا كنند و با آن‌ها وارد توافق و معامله شوند. بلكه طلبكاران حتما بايد از طريق شهرداري معرفي شوند و حتما هم بايد مطالبات‌شان توسط كارگزار به‌صورت نقد پرداخت شود. همچنين اين كه كارگزاران بايد مطابق دستورالعمل‌هاي پيش‌بيني‌شده از بين موسسات مالي معتبر و بانك‌ها انتخاب شوند. اگر قرار باشد بحث صدور هولوگرام مجددا پي گرفته شود، با رعايت تمام اين نكات است كه در دستورالعمل جديد خواهد آمد. ضمن آن كه تا آن زمان همچنان صدور هولوگرام‌ جديد از طريق كارگزاري‌ها امكان‌پذير نيست.

اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: آن طور كه در جلسه مطرح شد آن چه به آن «تراكم سيار» مي‌گوييم، بخش ديگري از تخلفات بوده است. اساسا هولوگرام بايد روي پلاك‌ثبتي مشخص صادر شود.

اگر قرار باشد مجددا هولوگرام صادر شود، ديگر به‌صورت سيار و بدون اينكه پلاك ثبتي مشخص باشد، نخواهد بود. يعني كارگزاري‌ها بايد روي پلاك ثبتي مشخص درخواست صدور هولوگرام كنند نه اينكه ما يك چيزهايي به نام هولوگرام سيار يا شناور داشته باشيم. اين اصلا مورد پذيرش نيست و خود مسئولان مربوطه هم قبول داشتند كه هولوگرام بايد روي پلاك‌ثبتي صادر شود كه حساب و كتاب‌هاي شهرداري دچار مشكل نشود چون اگر شما مبلغ درآمد را از قبل بگيريد، بعدا نمي‌توانيد آن را به‌طور كامل پيش‌بيني كنيد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در گام نخست نبايد دستورالعملي تدوين و بعد صدور هولوگرام از سر گرفته شود؟ گفت: هنوز اقدام نشده است. تا آنجا كه من از مسئولان مربوطه اطمينان حاصل كردم، هنوز صدور خط اعتباري جديد براي كارگزاري‌ها - براي تسويه مطالبات با پيمانكاران و دريافت هولوگرام جديد در ازاي آن- فعال نشده است تا دستورالعمل جديد مورد تاييد قرار بگيرد.