شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : پيشنهادتدوين بودجه سالانه شهرداري به روش جديد
چهارشنبه، 4 مهر 1397 - 08:50 کد خبر:57724
شهردارآنلاين: رئيس كميته بودجه شوراي شهر از ارائه طرح يك فوريت "رويه رسيدگي و بررسي برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه سالانه شهرداري در شوراي شهر تهران" با ۲۰ امضاء خبر داد.


مجيد فراهاني درباره فوريت اين طرح گفت: بررسي برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه سالانه يكي از مهم ترين وظايف شوراي اسلامي شهر و كميسيون برنامه و بودجه است اما فقدان رويه مشخص قانوني در قانون شوراها، آئين نامه‌ها و دستورالعمل هاي اين قانون سبب شده است تا ما شاهد حاكم شدن سليقه به جاي يك رويه واحد و منحرف شدن نظام برنامه ريزي و بودجه صحيح به علت بخشي نگري‌ها باشيم.

فراهاني ادامه داد: با تصويب اين طرح به منظور فراهم كردن يك رويه مشخص و مورد اجماع اعضاء شورا ، تقسيم كار و بررسي كليه جوانب در چارچوب يك روال و زمانبندي معين با بهره‌گيري از تجربه مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه داخلي اين نهاد كه در آن رويه و فرآيند بررسي و رسيدگي برنامه هاي توسعه و بودجه سالانه كشور به روشني تبيين شده است، انجام مي‌گيرد و بر همين اساس نيز يك فوريت رويه رسيدگي و بررسي برنامه هاي پنج ساله و بودجه سالانه شهرداري تقديم شورا شد.

رئيس بودجه و نظارت شوراي شهر تهران بيان كرد: اين طرح  به عنوان پيشنهاد كميته بودجه و نظارت جهت بررسي تهيه و ارائه شده است و اميدواريم بتوانيم تا پيش از رسيدن لايحه بودجه 98 آن را به تصويب برسانيم.

منبع:ايسنا