شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : بازگشايي مدارس ودغدغه ترافيك ايلام
شنبه، 31 شهریور 1397 - 07:18 کد خبر:57512
شهردارآنلاين: ترافيك شهر ايلام با آغاز سال تحصيلي شايد مهمترين دغدغه والدين باشد، ترافيكي كه ناشي از بالاترين سرانه خودرو در كشور بوده و قطعا امسال بدتر از سال هاي گذشته خواهد بود.


با توجه به اين كه به ايام بازگشايي نزديك مي شويم، دستگاه هاي مختلفي مشغول هستند كه اين ايام به خوبي سپري شود.

مهدي عبدالهي از شهروندان ايلامي در زمينه بازگشايي مدارس و ترافيك شهر گفت: بحث ترافيك بسيار مهم است به خصوص خيابان هايي كه بيشتر مواقع جوابگو نيستند. زيرا خودروهايي كه وارد خيابان مي شوند اكثرا تك سرنشين هستند و با ايام بازگشايي مدارس بايد در اين زمينه ساماندهي و مديريت صورت گيرد.

ايلام بالاترين سرانه خودرو در كشور

عليرضا سروري معاون امور زيربنايي و ترافيك شهرداري ايلام اظهار داشت: سال هاي گذشته شهر ايلام بالاترين سرانه خودرو را در كشور و حتي يكي از بالاترين سرانه هاي اتومبيل را در دنيا به خود اختصاص داده است.

وي افزود: در شهر ايلام هم اكنون آمار سرانه خودرو تقريبا به ازاي هر ۳ نفر ۲ خودرو وجود دارد كه اين آمار بالايي است، روش هاي جاري ترافيكي و روش هاي معمول جواب نمي دهد با توجه به اين كه در فصل بازگشايي مدارس هستيم پروژه هاي عمراني عديده اي در خيابان هاي اصلي شهر و به خصوص هسته مركزي شهر در حال انجام است و مقداري اين مسئله را تشديد مي كند.

 ۸۰ درصد خودروهايي سطح شهر  ايلام تك سرنشين هستند

معاون امور زيربنايي و ترافيك شهرداري ايلام افزود: شايد بالغ بر ۸۰ درصد خودروهايي سطح شهر  ايلام تك سرنشين هستند كه اين يك مسئله فرهنگي است و خود شهروندان بايد اين مسئله را حل كنند.

سروري گفت: اگر تمام اين خودروها بخواهند به سطح خيابان هاي هسته مركزي شهر مراجعه كنند عملا مساحت سطح شهر اشغال مي شود، هيچ مدل ترافيكي با اين وضعيت جوابگو نيست.

سروري اضافه كرد: پروژه هايي كه در شهرداري ايلام جديد تعريف شده به سه دسته كوتاه مدت، بلند مدت، ميان مدت تقسيم شدند كه شامل پروژه هاي زيربنايي، بحث زيباسازي شهري، زندگي روزمره مردم در حوزه خدمات شهري هستند.

وي تصريح كرد: با توجه به مشكلات عديده ترافيكي كه در هسته مركزي شهر وجود دارد و دغدغه اي كه شهروندان استان داشتند قرار بر اين شد كه هسته مركزي شهر را با توجه به مطالعات و طراح هاي مهمي كه انجام گرفت، به صورت پياده راه درآورديم.

معاون امور زيربنايي و ترافيك شهرداري ايلام بيان داشت: اين طرح با بهترين طراحي و بالاترين كيفيت مصالح در حال اجراست و طي چند ماه آينده قبل از مدت زمان تعيين شده به بهره برداري مي رسد.

زيرگذر رسالت با ۵۰ درصد پيشرفت

معاون امور زيربنايي و ترافيك شهرداري ايلام عنوان كرد:  بايد به سلامت شهروندان و كاهش آلودگي ها نيز توجه شود و در اين راستا خيابان طالقاني و خود سيل بند مركزي شهر از ابتداي بلوار شهيد سمندري تا مجتمع تالار بانك صادرات و بلوار اصناف تا بلوار آزادي در اين نقطه نيز جاده سلامت تعريف شده كه هم اكنون پيمانكار اين پروژه انتخاب شده است.

وي تصريح كرد: پروژه بعدي ترافيكي شهر ايلام خودزيرگذر رسالت است، با توجه به مشكلاتي كه در حوزه اين چهارراه به وجود آمد تنها گزينه باقيمانده فقط اين بود كه به تقاطع غيرهمسطح تبديل شود كه اين مهم را در دستور كار انجام داريم و هم اكنون اين پروژه به پيشرفت مطلوب در حدود ۵۰ درصد پيشرفت در حال انجام است كه از برنامه زمان بندي شده جلوتر است.

وي ادامه داد:  به لحاظ اجراي كار از طرف پيمانكار و به لحاظ ريالي از طرف شهرداري در اين پروژه هيچ مشكلي تا به امروز نداشتيم و به مرحله خاكبرداري نزديك مي شويم تنها مشكل ما جابجايي فيبرهاي نوري و كابل هاي مخابراتي است كه در مسير وجود دارند.

سروري افزود: قرار بر اين شده كه شركت مخابرات نيز طي روزهاي آينده كابل فيبرهاي نوري در محدوده را جابجا كنند، به محض انجام اين جابجايي نيز عمليات خاكبرداري شروع مي شود.

وي ادامه داد: بعد از عمليات خاكبرداري ساخت ديواره ها و اتمام كار است، تلاش مي شود ظرف چند ماه آينده پرونده زير گذر بسته شود و قبل از مدت زمان تعيين شده پروژه را تحويل شهروندان دهيم.

تمام مدارس از سرويس هاي عمومي بايد استفاده كنند

سروري افزود: با توجه به اين كه در فصل بازگشايي مدارس قرار داريم طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در شهرداري ايلام تمام مدارس بايد از سرويس هاي عمومي استفاده كنند.

وي افزود: از شهروندان خواهش مي كنيم كه حتي الامكان از اين سرويس ها كه تمام مراحل گزينشي آنها طي شده و تمام مسائل لازم و دغدغه هاي شهروندان روي اين مسائل رعايت شده و در طول سال نيز نظارت كامل بر اين سرويس ها صورت مي گيرد، استفاده  شود.

معاون شهرداري ايلام بيان داشت: مردم تا آن جايي كه امكان است از خودروهاي شخصي براي حمل و نقل فرزندان و دانش آموزان استفاده نكنند كه بتوانيم با كمك يكديگر اين مدت زمان يكسال كه شهر به صورت كارگاه عمراني درآمده با سرعت هر چه بيشتر كار را به جلو برده و مشكلي براي شهروندان در اين حوزه پيش نيايد.

وي در بحث تمركززدايي هم بيان داشت: با توجه به ساختار توپوگرافي شهر چاره اي جز تمركززدايي از هسته مركزي شهر نداريم، در جلسه شوراي ترافيك شهر كه با محوريت جابجايي پزشكان در چند روز گذشته برگزار شد برنامه به اين صورت است كه از اين مقطع به بعد ديگر هيچ  مجوز پزشكي در هسته مركزي شهر صادر نمي شود.

سروري اظهار داشت: طي چند ماه و چند سال آينده تمامي اصناف مزاحم و پزشكان در مركز شهر بايد تمركززدايي صورت گيرد، برنامه جامع و كامل تمركززدايي از مركز شهر مهمترين راهكار براي كاهش ترافيك در شهر ايلام است، در اين راستا خود پزشكان همكاري كنند.

وي گفت: در بحث نمايشگاه داران خودرو كه در خيابان ۲۴ متري وليعصر قرار گرفتند، در اين راستا نيز مطالعات كار براي جابجايي اين صنف تقريبا تمام شده و براي نمايشگاه داران و ديگر اصناف مزاحمي كه در هسته مركزي شهر هستند نقطه بلوار پژوهش و بلوار فرودگاه و خود محدوده آرامستان نقاط تعيين شده است.

منبع:مهر