شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : فضاي سبز كاخ مرواريد نابود شد
شنبه، 31 شهریور 1397 - 06:00 کد خبر:57507
شهردارآنلاين: سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري كرج گفت: متأسفانه هم بنياد مستضعفان و هم سازمان ميراث فرهنگي در نگهداري از فضاي سبز كاخ مرواريد اهمال كرده‌اند و تا كنون هم اين روند را تغيير نداده‌اند.


پيمان بضاعتي پور اظهار كرد: متأسفانه حال فضاي سبز مجموعه كاخ مرواريد كرج خوب نيست و بسياري از درختان آن آسيب ديده يا خشك شده‌اند.

وي ادامه داد: نابودي فضاي سبز اين مجموعه در حقيقت نابودي بخشي از سرمايه ملي است كه دودش به چشم هم مي‌رود. متأسفانه هم بنياد مستضعفان و هم سازمان ميراث فرهنگي در نگهداري از فضاي سبز كاخ اهمال كرده‌اند و تا كنون هم اين روند را تغيير نداده‌اند.

وي توضيح داد: ما بارها با ميراث فرهنگي مكاتبه صوررت داده‌ايم تا به نقطه مشتركي براي ساماندهي وضعيت فضاي سبز اين مجموعه برسيم.

اين مسئول ابراز كرد: شهرداري وظيفه‌اي براي حفاظت از فضاي سبز عرصه‌هاي ميراثي ندارد و صرفاً ناظراني تعيين كرده تا به شيوه حفظ و نگهداري درختان اين كاخ نظارت داشته باشند. اگر قرار باشد در وضعيت نگهداري فضاي اين مجموعه تغييري ايجاد نشود چاره‌اي پيگيري قانوني باقي نمي‌ماند.

منبع:ايسنا