شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : كاهش آسيب پذيري جامعه با بالابردن توان اقتصادي
دوشنبه، 26 شهریور 1397 - 10:14 کد خبر:57369
شهردارآنلاين: خزانه‌دار شوراي شهر تهران گفت: به هر طريقي كه كمك مددكارانه بهتري به افراد آسيب پذير جامعه داده شود، به همان ميزان هم آنها قادر خواهند بود كه به لحاظ اقتصادي روي پاي خود بايستند.


حسن رسولي با بيان اينكه براساس برآوردهاي آماري نزديك به ۵ ميليون نفر از جمعيت كشور زنان سرپرست خانوار هستند، گفت: آمارها نشان مي دهد كه براي حل مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين جمعيت عظيم مجموعه نظام و دولت به صورت فعال بايد طرح و برنامه هاي مشخصي را در دستور كار قرار دهند تا از ميزان آسيب پذيري اين قشر از جامعه كاسته شود.


وي در خصوص اينكه يكي از مهمترين برنامه هاي راهبردي در اين مسير بحث شناسايي ظرفيت ها، توانمندي ها و استعداديابي اين قشر است، افزود: پس از شناسايي نيز دولت بايد در راستاي برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي متنوع و كارآمد به منظور توانمندسازي و قادرسازي اجتماعي و اقتصادي آنها اقداماتي انجام دهد.


خزانه دار شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به آماده سازي فردي، اجتماعي و گروهي اين قشر از جامعه است، تصريح كرد: شناخت علايق و خواسته هاي آنها در مسير رسيدن به يك اقتصاد پايدار و خود بسنده خانوادگي گام مهمي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد.


رسولي در خصوص اينكه حرفه آموزي در سطوح مختلف و در اشكال گوناگون يكي از معتبرترين راهكارهايي است كه در دنيا و در برخورد با همه گروه هاي توان خواه جامعه انجام مي گيرد، افزود: در كشور ما نيز در دوران گذشته دولت و سازمان هاي مردم نهاد در اين مسير فعال بوده اند.


وي يادآور شد: به هر طريقي كه كمك مددكارانه بهتري به اين قشر داده شود، به همان ميزان هم آنها قادر خواهند بود كه به لحاظ اقتصادي روي پاي خود بايستند. اين خودپسندي اقتصادي مي تواند از آسيب پذيري فردي و خانوادگي اين افراد جلوگيري كند.


نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: شهرداري تهران به عنوان نهاد تسهيل گر در كنار سازمان هايي مانند سازمان بهزيستي و كميته امداد كه مسئوليت رسمي دارند، به تحقق هدف زنان سرپرست خانوار كمك مي كند.


به گزارش روابط عمومي نمايشگاه زنان و توليد ملي؛ وي اضافه كرد: نمايشگاه هايي كه در راستاي تسهيل گري محصولات و توليدات اين قشر از جامعه برگزار مي‌شود، يكي از بايسته‌هاي بسيار مفيد در راستاي كمك به توان بخشي فردي و گروهي زنان سرپرست خانوار است.


رسولي با اشاره به اينكه كار شهرداري تهران در اين زمينه بسيار پسنديده و قابل تقدير است، اضافه كرد: به هر ميزاني كه رسانه هاي جمعي مانند صدا و سيما در راستاي جلب توجه افكار عمومي اقداماتي انجام دهند، به نظر مي رسد اين نوع نمايشگاه ها در رسيدن به هدف خودشان مي توانند موفق تر باشند؛ هرچند كه هنوز تا رسيدن به اهداف اصلي خود راه زيادي در پيش داريم.

منبع:ايسنا