شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : رتبه نخست منطقه 6در طرح نگهداشت شهر تهران
شنبه، 24 شهریور 1397 - 07:00 کد خبر:57250
شهردارآنلاين: بر اساس گزارش وارزيابي سازمان بازرسي شهرداري تهران در آخرين ارزيابي صورت گرفته از مناطق22 گانه شهرداري تهران ، منطقه شش به عنوان منطقه مركزي پايتخت رتبه نخست را در شهر تهران در طرح نگهداشت شهر حوزه خدمات شهري كسب نموده است.


همچنين دربخش ديگري از ارزيابي صورت گرفته از وضعيت نگهداشت شهر در مناطق ۲۲ گانه كه به بررسي عملكرد نواحي اختصاص دارد، شش ناحيه منطقه جزو نواحي برتر تهران شناخته شده و ناحيه 2 منطقه شش نيز حايز رتبه نخست در ميان ١٢٣ نواحي تهران شده است.

كليه موضوعات مرتبط با خدمات شهري در حيطه رفت و روب ، لايروبي و نظافت شهر از جمله موضوعات حائز اهميت در اين ارزيابي با هدف شناخت نواقص و مشكلات موجود و بهبود خدمت رساني به شهروندان بوده است.