شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : تجهيز دوربين هاي ثبت تخلف به پروژكتور
چهارشنبه، 21 شهریور 1397 - 09:49 کد خبر:57169
شهردارآنلاين: معاون حمل و نقل شهردار تهران پيشنهاد داد سرعت كاميون ها در بزرگراه ها كاهش پيدا كند.

محسن پورسيد آقايي در جلسه هماهنگي استقبال از مهر كه با حضور رئيس پليس تهران بزرگ و رئيس پليس راهور برگزار شد، گفت: هدف از برگزاري اين جلسه فقط گرد هم آمدن نيست، بلكه همفكري، هم افزايي و تصميم گيري مشترك است.


وي افزود: يكي از مسائل ناخوشايندي كه در ترافيك مطرح است، عدم دقت و رعايت حقوق مردم توسط يكديگر است كه اميدوارم به مردم يادآوري شود كه تخلفات راهنمايي و رانندگي پايمال كردن حق ديگران است كه هم عقوبت شرعي و هم عقوبت مالي دارد. 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به اينكه تهران تبلور مديريت كشور است، عنوان كرد: مسئله مديريت ترافيك شهر تنها مسئله ترافيك را حل نمي كند، بلكه نمادي از جمهوري اسلامي و توان آن نزد كساني است كه به آن رفت و آمد مي كنند. 

وي با اشاره به همكاري پليس راهور و مسئولان شهري براي نظم بخشيدن به ترافيك تهران، گفت: موضوع ترافيك بايد به صورتي حل شود كه نشانه اي از مديريت در كشور باشد؛ چرا كه تهران الگويي براي شهرهاي ديگر بوده و عملكردهاي مثبت به شهرهاي ديگر نيز تسري مي يابد. 

معاون شهردار تهران اظهار كرد: نگاه ما در مورد ترافيك تهران بيشتر به مردم باشد. نبايد فكر كنيم راه حل ترافيك بزرگ تر كردن معابر و افزايش تعداد پل ها و تونل ها است؛ چرا كه دنيا به اين نتيجه رسيده است كه توسعه معابر راه حل كاهش ترافيك نيست. به عبارت ديگر توسعه معابر جذب بيشتر خودروها و افزايش ترافيك شهري است.

پور سيد آقايي با اشاره به اينكه ترافيك بزرگراه صدر پس از دو طبقه شدن كاهش چنداني نداشته است، گفت: دليل اين موضوع اين است كه تنها خودروهايي كه از قبل در اين محور تردد مي كردند از آن استفاده نمي كنند؛ بلكه خودروهاي جديدي نيز به آن خودروها جديد اضافه مي شوند و با دو طبقه شدن آن، ترافيك تغييري نكرده است. 

وي با اشاره به اينكه اعتياد به خودرو با توسعه بزرگراه ها و معابر افزايش مي يابد، تصريح كرد: بايد به سمت تقويت مودهاي مختلف حمل و نقل حركت كرده و مردم را به پياده شدن از خودروها، پياده روي و استفاده از دوچرخه تشويق كنيم. 

معاون شهردار تهران، توسعه پاركينگ ها را نيز يكي ديگر از عوامل تشويق مردم به استفاده از خودروها دانست و گفت: همچنين بايد معابر را اصلاح كرده و با كم كردن از عرض خيابان ها عرض پياده رو ها را افزايش دهيم تا مود اصلي شهر پياده روي شود. 

وي با تاكيد بر اينكه احداث پل هاي عابر پياده منطق شهرسازي امروز دنيا نيست، گفت: شهر متعلق به پياده روها و انسان هاست و بايد به پياده روها توجه بيشتري داشته باشيم. 

وي در مورد افزايش تعداد جرثقيل هاي سنگين در اختيار پليس راهور اشاره كرد و گفت: بر اساس مصوبه اي كه داشته ايم دو دستگاه جرثقيل به جرثقيل سنگين تجهيز شده و دو دستگاه ديگر نيز بهينه سازي مي شود. براي سال آينده نيز اعتباري در بودجه معاونت براي خريداري جرثقيل سنگين و واگذاري آن به پليس راهور ديده شده است. 

پورسيدآقايي از راه اندازي ۴۶ سامانه جديد در شهر تهران خبر داد و گفت: تمام دوربين هاي سطح شهر تا مهر ماه به پروژكتور مجهز مي شوند تا بتوانند پلاك ها خودروها را در شب بخوانند.

به گفته وي يكي از سياست هاي معاونت حمل و نقل و ترافيك تقويت دوربين هاي ترافيكي است كه بخشي از اعتبار آن از بودجه شهرداري و قسمت ديگر نيز از اختصاص بخشي از جرايم راهنمايي و رانندگي تامين مي شود. 

پورسيدآقايي همچنين با اشاره به مشكلاتي كه به دنبال پارك اتوبوس ها و كاميون ها در مناطق مسكوني ايجاد مي شود عنوان كرد: تمام اتوبوس ها بايد در پاركينگ هاي اتوبوسراني پارك شده وكاميون هايي كه مرتكب اين تخلف مي شوند، اعمال قانون شوند.

وي به مسئولان پليس راهور پيشنهاد داد تا سرعت مجاز كاميون ها در معابر بزرگراهي ۲۰ كيلومتر در ساعت نسبت به خودروهاي ديگر كاهش يابد. اين پيشنهاد از سوي سردار رحيمي مورد موافقت قرار گرفت.  

پورسيدآقايي از پليس راهنمايي و رانندگي خواست تا با راه اندازي سامانه ثبت تخلفات رانندگي، اطلاعات مربوط به حوادثي از قبيل كروكي در اختيار شهرداري تهران قرار بگيرد. همچنين با راه اندازي سامانه هوشمند ديگري نيز امكان گزارش تخلفات راهنمايي و رانندگي توسط مردم مهيا شود.

 

منبع : مهر