شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : اصلاح‌طلبان تدبير نكنند، مجلس را از دست مي‌دهند
یکشنبه، 19 فروردین 1397 - 07:10 کد خبر:50203
شهردارآنلاين: يكي از عمده‌ترين انتقادهايي كه اين روزها متوجه جريان اصلاحات است، تغيير رويه ملموس اين جريان از يك جريان فعال در عرصه سياسي به يك جريان محافظه‌كار است كه قادر نيست آنگونه كه بايد مطالبات ملي را طبق پارامترهاي مشخص اصلاح‌طلبانه پيگيري كند. اين مساله شايد امروز برخي از افراد مجلس و قوه مجريه را كه به‌نوعي اصلاح‌طلب شناخته مي‌شوند در يك حاشيه امن نگه دارد اما ممكن است در آينده شانس حضور جريان اصلاحات را در عرصه‌هاي مديريتي كشور از بين ببرد. پيرامون اين موضوع «آرمان» با محمدصادق جوادي‌حصار فعال سياسي اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.


جريان اصلاح‌طلبي تفاوت‌هاي زيادي با جريان اصيل دهه هفتاد پيدا كرده است؛ دليل اين تغيير رويكرد چيست؟

پس از سال 76 كه دولت اصلاحات در كشور روي كار آمد و اصلاح‌طلبان در قوه مجريه فعال شدند جريان اصلاحات در ايران را مي‌توان به 2 دسته تقسيم كرد. بخشي اول اصلاح‌طلباني هستند كه در داخل درون ساختار حاكميت به‌عنوان اصلاح‌طلب به ايفاي نقش مي‌پردازند و در قواي مجريه و مقننه مشغول فعاليت هستند و بخش دوم اصلاح‌طلباني‌ هستند كه خارج از بخش‌هاي حاكميتي و اجرايي حضور دارند و فعاليت خود را در بستر سياسي اجتماعي جامعه، اصلاح ساختارها و ترميم و اصلاح جامعه مدني و دفاع از حقوق شهروندي انجام داده و ايده‌هاي خود را در اين زمينه طرح‌ريزي مي‌كنند.

در بخش اول يعني حضور در عرصه قدرت سياسي يا قواي مجريه و مقننه بايد اقرار كرد كه اصلاح‌طلبان نقش موثر و تاثيرگذاري ايفا نكرده‌اند. گرچه ممكن است عده‌اي در اين ميان تنها عنوان اصلاح‌طلب را با خود همراه داشته باشند و در عمل قادر نباشند كنش اصلاح‌طلبانه و رفتار اصلاح‌طلبانه منطبق با پارامترهاي دولت اصلاحات و جريان برآمده از اين دولت را از خود بروز دهند. با اين تفسير مي‌توان اينگونه بيان كرد كه آن بخش اصلاح‌طلب داخل ساختار قدرت كه به نام اين جريان حضور دارد امروز عملكردش موجب دلسردي جريان اصيل اصلاحات است. متاسفانه پس از جريانات سال 88 بخش اعظمي از نيروهاي اصيل اين جريان سياسي كشور از عرصه سياست حذف و به حاشيه رانده شدند و ديگر قادر نيستند مطالبات ملي را از درون ساختار قدرت پيگيري نمايند.

در چنين شرايطي آن بخش از جريان اصلاحات كه بخش اصلي اين جريان هم محسوب مي‌شود و خارج از عرصه مديريتي قرار دارد، چگونه مي‌تواند ايفاي نقش كند؟

بخشي كه امروز ما به‌عنوان اصلاح‌طلبان مجلس يا دولت مي‌شناسيم، به‌طور عمده رويه محافظه‌كاري در پيش گرفته‌اند و متاسفانه برخي عملكردهاي ضعيف و يا نادرستشان به حساب جريان اصلاحات گذاشته مي‌شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه نمي‌توان از اصلاح‌طلبان درون دولت و مجلس توقع زيادي داشت اما در مقابل بار مسئوليت اصلاح‌طلبان اصيل كه در بيرون از اين ساختار فعال هستند سنگين‌تر مي‌شود و آنان هستند كه بايد نسبت به آماده سازي بستر جامعه و تبيين زيرساخت‌هاي جامعه مدني تلاشي دوچندان داشته باشند. اين جريان اصيل بايد از طريق نهادهاي مدني، ابزارهاي رسانه‌اي همچون مطبوعات، فضاي مجازي و فعاليت‌هاي مستمر حزبي، ارتباط خود را با بدنه جامعه حفظ و تقويت نمايد و وجه تمايز خود را نسبت به آن بخش كه از روي ناچاري و يا هر دليل ديگري محافظه‌كاري را در پيش گرفته‌اند، به جامعه نشان دهد و حيطه اصلاح‌طلبي اصيل را مشخص نمايد.

مرزبندي‌هايي كه گاه در جريان اصلاحات صورت مي‌گيرد، به معني انشقاق در اين جريان تاثيرگذار سياسي است؟

خير. اين بدان معني نيست كه جريان اصيل اصلاحات حمايت خود را از اصلاح‌طلبان درون قوا قطع نمايد و انشقاقي در اين جريان سياسي به وجود آيد. بلكه به اين معناست كه ضمن حمايت از بخش‌هاي اصلاح‌طلب درون حاكميت، يعني مجلس و دولت و نقد عملكرد آنان، چشم‌انداز آينده را براي اين جريان كه امروز به‌عنوان اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس و دولت از آنان ياد مي‌شود، مشخص نمايد تا در آينده حضوري تاثيرگذارتر در اين عرصه داشته باشند. اين وظيفه سنگين برعهده بخش خارج از ساختار قدرت است كه براي آينده طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي كند و مشخص نمايد كه نماينده‌اي كه قرار است به‌عنوان اصلاح‌طلب در آينده وارد مجلس مي‌شود بايد داراي چه پارامترهايي باشد.

بزرگ‌ترين چالش پيش‌روي اصلاح‌طلبان داخل و خارج عرصه مديريت كشور را در شرايط فعلي چه مي‌دانيد و چه راهكاري بايد براي برون‌رفت از اين چالش اتخاذ نمود؟

چالش اصلي اين است كه متاسفانه به‌دليل عدم اجراي صحيح قوانين و گزينش‌هاي سليقه‌اي در احراز صلاحيت‌ها اين خطر همواره وجود دارد كه عده‌اي مانع حضور افراد كاردان و موثر در جريان انتخابات شوند و اين ضربه بزرگي به جريان فعال اصلاحات است. اعمال اينگونه رفتارها امروز موجب شده نماينده‌اي كه به نام اصلاح‌طلب وارد مجلس مي‌شود نتواند همچون ديگر طيف‌ها و جريان‌هاي درون مجلس مطالبات خود را پيگيري نمايد چراكه ممكن است در دور آينده تاييد صلاحيت نشود. از اين رو عده‌اي از اصلاح‌طلبان درون ساختار قوا امروز با يك كلاف سردرگم مواجه شده‌اند و در يك پارادوكس سياسي گرفتار شده‌اند. بنابراين بايد تدبيري انديشيده شود تا بخش فعال جريان اصلاحات وارد عرصه شود و آن بخش داخل ساختار قوا كه رويه محافظه‌كاري در پيش گرفته از اين حالت منفعل خارج گردد و به‌راحتي بتواند مطالبات ملي را پيگيري نمايد در غيراين صورت نبايد اميد داشت كه مجلس بعدي با اكثريت اصلاح‌طلبان تشكيل شود.