شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها:: : خروج از فهرست ثبت ملي، شرط صدور پروانه ساخت «برج هاي كاخ ورساي»
چهارشنبه، 25 بهمن 1396 - 06:15 کد خبر:47756
شهرنوشت: معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به انتشار طرحي با عنوان "برج هاي كاخ ورساي" در فضاي مجازي گفت: تاكنون هيچ طرحي براي دريافت مجوز به شهرداري تهران ارائه نشده است، ضمن اينكه صدور هر گونه مجوز منوط به اخذ تاييد از ناظران و كارشناسان شهرداري است.

مهدي حجت با يادآوري روند صدور مجوز براي ساختمان هاي بلندمرتبه گفت: صدور مجوز در چنين مواردي نيازمند تاييد كارشناسان كميسيون ماده 100 هم چنين كارشناسان و ناظران شهرداري تهران اعم از اداره كل تدوين ضوابط و اداره كل معماري و ساختمان است.

 

وي افزود: پس از بررسي، در صورت انطباق كامل طرح با مواد قانوني و تاييد كارشناسان، مجوز ساخت صادر مي شود.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به انتشار اخبراي درباره طرحي موسوم به "برج هاي كاخ ورساي" گفت: تاكنون هيچ درخواستي براي دريافت مجوز به شهرداري تهران ارائه نشده است و در صورت ارائه طرح نيز روند كار مانند ساير موارد، طبق قانون پيگيري مي شود.

 

حجت با تاكيد بر اينكه «صدور هر گونه مجوز براي ساخت و ساز در كاخ ورساي نيازمند خروج بنا از فهرست ثبت ملي است» عنوان كرد: شهرداري تهران تا زمان دريافت درخواست مجوز براي ساخت برج در كاخ ورساي نمي تواند در اين خصوص اظهار نظر كند.

 

 روز گذشته روزنامه قانون در گزارشي با عنوان "روياي برج‌سازي در بزرگ‌ترين خانه تاريخي تهران" از احتمال برج سازي در بناي ثابت پاسال معروف به كاخ ورساي ايران خبر داد.