شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها:: : پيشنهاد معاون شهرسازي براي تعليق ضريب K
سه شنبه، 21 شهریور 1396 - 16:16 کد خبر:40111
شهردارآنلاين: معاون شهرسازي شهرداري تهران پيشنهاد كرد به دليل جداول ضرايب K اين جدول به حالت تعليق در آيد تا نسبت به بازنگري آن اقدامات لازم انجام گيرد.


با رأي اكثريت آرا، علي اعطا به عنوان نماينده شوراي شهر تهران در اجراي ماده هشتم قانون نوسازي و عمران شهري انتخاب شد.