شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : انتخاب استانداران و عيار روحاني
دوشنبه، 20 شهریور 1396 - 14:28 کد خبر:39963
شهردارآنلاين: مهندس صوفي معتقد است: «اگر رويكردي كه آقاي روحاني در چهار سال آينده در پيش گرفته به يك دولت راستگراي افراطي منجر شود يك فاجعه سياسي در ايران رخ داده است. اگر آقاي روحاني از رأي۲۴ميليوني خود فاصله بگيرد ادامه دولت ايشان نيز با مشكل جدي مواجه خواهد شد. در شرايط كنوني جامعه ايران وضعيت ملتهبي دارد. در نتيجه اگر مردم احساس كنند رأيي كه به صندوق‌ها انداخته‌اند نتيجه عكس داشته و مشكلات كشور همچنان پابرجاست وضعيت ملتهب‌تر خواهد شد و ممكن است به تنش‌هاي اجتماعي منجر شود.


آيا آقاي روحاني درچينش كابينه خود گردش به راست كرده است؟ چرا آقاي روحاني و لاريجاني روز به‌روز به هم نزديك‌تر شده‌اند؟ واكنش اصلاح‌طلبان از گردش به راست حسن روحاني چيست؟ اگر اصلاح‌طلبان از دولت حسن روحاني فاصله بگيرند احتمال روي كار آمدن جريان راست راديكال در انتخابات۱۴۰۰وجود نخواهد داشت؟ براي پاسخ به اين سوالات با مهندس علي صوفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت اصلاحات و عضو شوراي سياستگذاري جريان اصلاحات گفت‌وگو كرديم. م

مهندس صوفي معتقد است: «اگر رويكردي كه آقاي روحاني در چهار سال آينده در پيش گرفته به يك دولت راستگراي افراطي منجر شود يك فاجعه سياسي در ايران رخ داده است. اگر آقاي روحاني از رأي۲۴ميليوني خود فاصله بگيرد ادامه دولت ايشان نيز با مشكل جدي مواجه خواهد شد. در شرايط كنوني جامعه ايران وضعيت ملتهبي دارد. در نتيجه اگر مردم احساس كنند رأيي كه به صندوق‌ها انداخته‌اند نتيجه عكس داشته و مشكلات كشور همچنان پابرجاست وضعيت ملتهب‌تر خواهد شد و ممكن است به تنش‌هاي اجتماعي منجر شود.

بدون شك اين وضعيت به ضرر آقاي روحاني تمام خواهد شد و ايشان نمي‌تواند با موفقيت دولت خود را به پايان برساند.» عضو شوراي سياستگذاري جريان اصلاحات همچنين تصريح مي‌كند: «اگر محافظه‌كاري آقاي روحاني به جايي برسد كه اصلاح‌طلبان احساس خطر كنند و اين احساس خطر شبيه به احساس خطري باشد كه اصلاح‌طلبان نسبت به دولت احمدي‌نژاد داشتند، رويكرد جريان اصلاحات نسبت به آقاي روحاني تغيير خواهد كرد و راه ديگري در پيش خواهند گرفت. اصلاح‌طلبان در اين مسأله هيچ شك و ترديدي ندارند كه اگر محافظه كاري بيش از اندازه آقاي روحاني به منافع ملي آسيب بزند، رويكرد حمايتي جريان اصلاحات نسبت به آقاي روحاني تغيير خواهد كرد». در ادامه متن اين گفت‌وگو را از نظر مي‌گذرانيد.

آيا كابينه دوازدهم محافظه كار‌تر از كابينه گذشته بسته شده است؟ مهم‌ترين دلايل تغيير مواضع آقاي روحاني در قبل و بعد از انتخابات چيست؟ چرا آقاي روحاني در چينش كابينه خود در راستاي مواضع خود در طول مبارزات انتخاباتي عمل نكردند؟

درباره نوع چينش كابينه جديد مسائلي وجود دارد كه بايد به خوبي مورد توجه بگيرد. نخست اينكه آيا كابينه جديد با توجه به دغدغه‌هاي آقاي روحاني شكل گرفته و يا اينكه در ليست آقاي روحاني به هر دليل و شكلي تجديد نظر صورت گرفته است.

به نظر من آقاي روحاني در چينش كابينه خود نسبت به مواضع انتخاباتي چرخش داشته و در همان مسير حركت نكرده است. البته به نظر مي‌رسد فشارهاي بيروني باعث شده كه آقاي روحاني در رويكرد خود تجديدنظر كند. اين در حالي است كه از گوشه و كنار خبرهايي به گوش مي‌رسد مبني براينكه آقاي روحاني در حالي كابينه دوازدهم را بسته است كه تحت فشار بوده و نمي‌توانسته دغدغه‌هاي خود را به صورت كامل اجرا كند. نكته ديگر اينكه تيم مشاوران آقاي روحاني در تشكيل كابينه با نوعي مصلحت انديشي آقاي روحاني را در مسيري قرار داده‌اند كه زياد با مطالبات بدنه اجتماعي آقاي روحاني همخواني نداشته است.

اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد آقاي روحاني به دلايل مختلف با اصولگرايان كنار آمده است. از مواضع اخير آقاي روحاني نيز چنين به نظر مي‌رسد كه ايشان در حال حركت در همين مسير هستند. به نظر من كابينه آقاي روحاني يك كابينه اصولگرايي است. البته كابينه دوازدهم بيشتر يك رويكرد اصولگرايي معتدل دارد و با معناي متداول اصولگرايي تا حدودي فاصله دارد. با اين وجود نمي‌توان كابينه آقاي روحاني را يك كابينه اصلاح‌طلب و يا حداقل اعتدالي- اصلاحي در نظر گرفت.

اصلاح‌طلبان در مقابل گردش به راست آقاي روحاني چه واكنشي از خود نشان خواهند داد؟ آيا اين گردش به راست سبب فاصله جريان اصلاحات از دولت آقاي روحاني در چهار سال آينده نخواهد شد؟

اصلاح‌طلبان هيچ گاه انتظار غيرمنطقي و غيرواقعگرايانه از آقاي روحاني نداشته‌اند. اصلاح‌طلبان در رويكرد حمايتي خود از آقاي روحاني هيچ گاه به دنبال سهم‌خواهي و تصاحب صندلي‌هاي دولت نبوده‌اند. در نتيجه اصلاح‌طلبان انتظار نداشتند كه آقاي روحاني در دولت دوم خود يك دولت اصلاح‌طلب تشكيل بدهد. بدون شك مهم‌ترين دليل حمايت جريان اصلاحات از آقاي روحاني در سال92 و96 دفع خطر از كشور و منافع مردم بوده است. قبل از دولت آقاي روحاني جرياني در دولت و مجلس قدرت را در اختيار داشت كه با ديدگاه‌هاي غيرمنطقي و غيراصولي كشور را به ورطه تنش و رويارويي نزديك مي‌كرد و در عرصه داخلي نيز زمينه ساز بسياري از نابساماني‌ها و مشكلات شده بود.

به همين دليل اصلاح‌طلبان در سال92 از آقاي روحاني حمايت كردند كه كانديداي حداكثري جريان اصلاحات نيز به شمار نمي‌رفت. با اين وجود حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني در سال96 با سال92 متفاوت بود. دليل اين مسأله نيز اين بود كه آقاي روحاني در چهار سال گذشته كارنامه‌اي از خود برجاي گذاشته بودند كه از نظر اصلاح‌طلبان قابل قبول بود. نكته ديگر اينكه آقاي روحاني در طول مبارزات انتخاباتي خود مواضع قاطع و رويكرد اصلاح‌طلبي در پيش گرفته بودند و همين مسائل سبب اميدواري اصلاح‌طلبان از رويكرد آقاي روحاني در آينده شده بود.

با اين وجود در شرايط كنوني و پس از انتخاب كابينه اميدواري اصلاح‌طلبان تا حدود زيادي مخدوش شده است. با اين وجود تا زماني كه آقاي روحاني داراي مشي اصلاح‌طلبي باشد و درجهت تحقق مطالبات مردم و منافع ملي حركت كند و در مقابل افراطيون و كساني كه به دنبال مخدوش كردن منافع ملي هستند ايستادگي كند مورد حمايت اصلاح‌طلبان قرار خواهد داشت. بدون شك اصلاح‌طلبان زماني از آقاي روحاني فاصله خواهند گرفت كه آقاي روحاني مشي اصلاح‌طلبانه خود را دست داده باشد و رويكرد متفاوتي را نسبت به رويكرد جريان اصلاحات در پيش گرفته باشد.

از سوي ديگر اگر رويكرد آقاي روحاني به جايي برسد كه اصلاح‌طلبان احساس خطر كنند و اين احساس خطر شبيه احساس خطري باشد كه اصلاح‌طلبان نسبت به دولت احمدي‌نژاد داشتند، رويكرد جريان اصلاحات نسبت به آقاي روحاني تغيير خواهد كرد و راه ديگري در پيش خواهند گرفت. اصلاح‌طلبان در اين مسأله هيچ شك و ترديدي ندارند كه اگر محافظه‌كاري آقاي روحاني به منافع ملي آسيب بزند، رويكرد حمايتي جريان اصلاحات نسبت به آقاي روحاني تغيير خواهد كرد.

آيا احساس خطر در نوع چينش كابينه به‌وجود نيامد؟ اگر اين چنين نبوده پس چرا برخي از اصلاح‌طلبان نسبت به انتخاب كابينه دوازدهم انتقادات جدي وارد مي‌كردند؟

بله، نوع چينش كابينه تا حدودي سبب احساس خطر براي اصلاح‌طلبان شده است. با اين وجود منشأ چينش كابينه و اينكه آيا آقاي روحاني موفق شده دغدغه‌هاي خود را در انتخاب اعضاي كابينه اعمال كند و يا اينكه فشارهاي بيروني اجازه چنين كاري را به ايشان نداده، هنوز محل ترديد است و نمي‌توان به صراحت درباره آن اظهار نظر كرد. در مرحله اول به نظر مي‌رسد آقاي روحاني تحت فشار، كابينه دوازدهم را انتخاب كرده و مجبور بوده چنين چينشي را انتخاب كند.

به همين دليل بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه آيا اين‌گونه رفتار استراتژي بلند مدت آقاي روحاني خواهد بود و يا اينكه اين استراتژي در كوتاه مدت مورد توجه آقاي روحاني خواهد بود و ايشان به دنبال اين هستند كه در آينده رويكرد اصلاح‌طلبانه از خود نشان بدهند. اگر رويكرد آقاي روحاني در آينده نيز در راستاي نوع چينش كابينه خود باشد وضعيت شكل ديگري به خود خواهد گرفت و جريان اصلاحات استراتژي متفاوتي نسبت به دولت آقاي روحاني در پيش خواهد گرفت. با اين وجود اگر آقاي روحاني در ادامه مسير خود رويكرد متفاوتي در پيش گرفت كه با سياست‌هاي جريان اصلاحات همخواني بيشتري داشت، رويكرد حمايتي اصلاح‌طلبان نسبت به دولت آقاي روحاني همچنان وجود خواهد داشت.

آقاي روحاني پس از انتخاب اعضاي كابينه خود با چينش استانداران و مديران مياني نيز مواجه خواهد بود. بدون شك عيار واقعي آقاي روحاني در انتخاب استانداران و مديران مياني مشخص خواهد شد كه آيا ايشان همچنان به دنبال رويكرد محافظه‌كارانه خود هستند و يا اينكه قصد دارند در اين زمينه تجديد نظر كنند. اگرآقاي روحاني در انتخاب استانداران نيز همان راهي را برود كه در انتخاب اعضاي كابينه رفته است، شرايط به شكلي خواهد بود كه اصلاح‌طلبان مجبور خواهند بود به خاطر حمايت از چنين دولتي به مردم پاسخ بدهند. در چنين شرايطي مردم از دولت فاصله مي‌گيرند اما همچنان خود را مقيد به ديدگاه‌هاي كلي جريان اصلاحات مي‌دانند. از سوي ديگر اصلاح‌طلبان نيز نمي‌توانند نسبت به اين اتفاقات بي‌اعتنا باشند و رويكرد حمايتي خود در انتخابات رياست جمهوري سال96 را تغيير خواهند داد.

به نظر مي‌رسد روحاني تمايل دارد پس از دولت خود دولتي روي كار بيايد كه بيش از آنكه از مشي عارف يا جهانگيري پيروي كند از رويكرد علي لاريجاني پيروي كند. نزديكي روزافزون روحاني و لاريجاني به چه اهدافي صورت مي‌گيرد؟

به نظر من در انتخاب كابينه دوازدهم نيز بين روحاني و لاريجاني هماهنگي وجود داشته و لاريجاني در انتخاب اعضاي كابينه نقش پررنگي داشته است. آقاي روحاني به دنبال تقويت جايگاه سياسي آقاي لاريجاني در سال‌هاي آينده خواهد بود. آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال96 به اميد حمايت اصلاح‌طلبان وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شد و به همين دليل تلاش كرد پيروزي خود را در بدنه اجتماعي جريان اصلاحات جست‌وجو كند.

بدون شك درانتخابات رياست جمهوري سال1400 نيز اين وضعيت وجود خواهد داشت و آقاي روحاني احساس مي‌كند مي‌تواند با حمايت بدنه اجتماعي خود در سرنوشت انتخابات تعيين كننده باشد. با اين وجود بايد به اين نكته تأكيد كنم كه پايگاه رأي آقاي روحاني در انتخابات1400 در اختيار آقاي روحاني نيست و بلكه در اختيار بزرگان و جريان اصلاحات است. در نتيجه در انتخابات رياست جمهوري سال1400 اصلاح‌طلبان تعيين كننده خواهند بود و نه آقاي روحاني.

آيا سخنان شما به معناي فاصله‌گيري آقاي روحاني از جريان اصلاحات در فرداي انتخابات رياست جمهوري است؟ آيا اگر اين رويكرد ادامه پيدا كند خطر تشتت و چنددستگي در بين جريان اصلاحات و تكرار اتفاقات انتخابات رياست جمهوري سال84 اصلاح‌طلبان را تهديد نمي‌كند؟

اگر رويكردي كه آقاي روحاني در چهار سال آينده در پيش مي‌گيرد به يك دولت راستگراي افراطي منجر شود، يك فاجعه سياسي در ايران رخ داده است. اصولگرايان به مدت هشت سال دولت و به مدت12سال مجلس شوراي اسلامي را در اختيار داشتند. در اين مدت اتفاقاتي در كشور رخ داد كه سبب نابساماني‌ها و مشكلات زيادي براي مردم و كشور شد. در نتيجه اگر قرار باشد دوباره اين جريان افراطي مديريت كشور را در اختيار بگيرد وضعيت كشور شكل بحراني خواهد گرفت. بدون شك در چنين شرايطي مردم حاضر نخواهند بود چنين دولتي را تحمل كنند. با اين وجود چشم اندازي كه درباره آينده در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وجود دارد چنين اتفاقي را نشان نمي‌دهد.

در سال‌هاي اخير گرايش مردم به سمت جريان اصلاحات بيشتر شده و اكثريت مردم تلاش مي‌كنند مطالبات خود را در رويكرد جريان اصلاحات جست‌وجو كنند. مردم ايران مدت‌هاست به جريان راست افراطي پشت كرده‌اند و به همين دليل احتمال حمايت از اين جريان بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. تنها در شرايطي احتمال بازگشت جريان راست راديكال در ايران وجود دارد كه آقاي روحاني با اين جريان رويكرد يكساني در پيش بگيرند و ايشان تلاش كند زمينه پيروزي اين گروه را فراهم كند كه به نظر من چنين ائتلافي بسيار بعيد خواهد بود. به نظر من اگر آقاي روحاني از رأي24 ميليوني خود فاصله بگيرد ادامه دولت ايشان نيز با مشكل جدي مواجه خواهد شد. در شرايط كنوني جامعه ايران وضعيت ملتهبي دارد. در نتيجه اگر مردم احساس كنند رأيي كه به صندوق‌ها انداخته‌اند نتيجه عكس داشته و مشكلات كشور همچنان پابرجاست وضعيت جامعه ملتهب‌تر خواهد شد و ممكن است به تنش‌هاي اجتماعي منجر شود. بدون شك اين وضعيت به ضرر آقاي روحاني تمام خواهد شد و ايشان نمي‌تواند با موفقيت دولت خود را به پايان برساند.

آيا احتمال اين مسأله وجود دارد كه در آينده فاصله آقاي روحاني با اصلاح‌طلبان بيشتر از گذشته شود و ايشان يك گردش به راست كامل داشته باشند؟

خير، بنده اين شرايط را در شخص آقاي روحاني مشاهده نمي‌كنم. با اين وجود اين توهم در اطرافيان آقاي روحاني وجود دارد. برخي از اطرافيان آقاي روحاني گمان مي‌كنند رأيي كه آقاي روحاني در انتخابات96 به دست آورده، رأي شخصي ايشان است و اين جايگاه تنها به دليل ويژگي‌هاي فردي آقاي روحاني به دست آمده است. آقاي روحاني در چهار سال گذشته در رابطه با جريان‌هاي سياسي عملكرد هوشمندانه‌اي داشته و به شكلي رفتار كرده كه هيچ كدام از جريان‌هاي سياسي احساس نكرده‌اند كه دولت به سمت جريان مقابل گردش كامل كرده است.

با اين وجود آقاي روحاني به خوبي به اين مسأله آگاهي دارد كه دليل اصلي پيروزي ايشان در انتخابات رياست جمهوري حمايت جريان اصلاحات و بدنه اجتماعي اين جريان بوده است. به همين دليل نيز اگر آقاي روحاني به هر دليلي به صورت كامل به راست گردش داشته باشد بين خود و بدنه اجتماعي حامي خود فاصله ايجاد كرده و اين فاصله مي‌تواند سبب نااميدي و دلسردي مردم نسبت به دولت شود. به نظر من آقاي روحاني در چهار سال آينده نيز يك رويكرد متعادل بين دو جريان سياسي كشور برقرار و از گردش كامل به سمت يك جريان خودداري خواهد كرد.

آيا يكي از اهداف آقاي روحاني از راضي نگاه داشتن جريان راست سنتي از چينش كابينه برنامه بلند‌مدتي است كه ايشان براي خود در فضاي سياسي ايران تدوين كرده است؟

بدون شك آقاي روحاني براي خود آينده سياسي بلند‌مدتي ترسيم كرده است و به دنبال تأثيرگذاري برفضاي سياسي ايران پس از پايان دوران رياست جمهوري خود است. در چهار سال گذشته آقاي روحاني با برخي از كانون‌هاي قدرت درگيري داشته است و اين كانون‌هاي قدرت براي آقاي روحاني اتاق فكر تشكيل داده بودند و تلاش مي‌كردند در مسير حركت دولت كارشكني كنند. اين كانون‌هاي قدرت در ماه‌هاي باقي‌مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري شايعه كرده بودند كه احتمال تأييد صلاحيت آقاي روحاني در انتخابات بسيار پايين است و آقاي روحاني رئيس‌جمهور يك دوره‌اي ايران خواهد بود. اين كانون‌هاي قدرت در ايام انتخابات نيز به صورت تمام قد و با تمام ابزار و امكاناتي كه در اختيار داشتند در مقابل آقاي روحاني ايستادگي كردند تا ايشان در انتخابات به پيروزي دست پيدا نكنند.

به نظر من اين رويكرد پس از پايان انتخابات و در آينده نيز وجود خواهد داشت و اين گروه‌ها تلاش خواهند كرد وجهه آقاي روحاني را به بهانه‌هاي مختلف تخريب كنند. با اين وجود موفقيت يا عدم موفقيت اين گروه‌ها به عملكرد و مواضع آقاي روحاني بستگي دارد. در شرايط كنوني آقاي روحاني روي مجلس حساب باز كرده است. از سوي ديگر آقاي روحاني روي آقاي لاريجاني نيز حساب باز كرده است. با اين وجود آقاي روحاني در چينش كابينه خود تحت تأثير مشاوران خود قرار داشته كه اغلب آنها گرايش به راست دارند و از سوي ديگر تحت تأثير برخي فشارهاي بيروني هم بوده است. به همين دليل نبايد چينش كابينه را ملاك گردش به راست كامل آقاي روحاني قلمداد كرد و بايد منتظر آينده و عملكــــرد آقاي روحـــانــي در زمينــــه‌هــــاي ديــگـر مــاند.