شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : چالش هاي پيش روي شهردار جديد
سه شنبه، 24 مرداد 1396 - 16:27 کد خبر:37533
شهردارآنلاين: محمد مهدي تندگويان درباره چالش هاي پيش روي شهردار آينده پايتخت گفت: "شهردار جديد تهران چالش هاي زيادي پيش رو خواهد داشت، گذشته از مسائل و مشكلات مالي، شايد بتوان مسئله گودبرداري زمين هاي بي مالك و پروژه پل صدر را مهم ترين چالش ها در حوزه معماري و شهرسازي دانست."


اين روزها كه جلسات آخر شوراي شهر چهارم تشكيل مي شود، هريك از اعضاي شورا براي شوراي پنجمي ها و شهردار جديد پيشنهاداتي دارند و برخي هم به تبيين چالش هاي پيش رويشان مي پردازند تا آنها نظر آنها را به برخي مشكلات مهم تر كلان شهر تهران جلب كنند.

محمد مهدي تندگويان، عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي چهام، در گفت و گو با شهردارآنلاين درباره چالش هاي پيش روي شهردار آينده پايتخت گفت: "شهردار جديد تهران چالش هاي زيادي پيش رو خواهد داشت، گذشته از مسائل و مشكلات مالي، شايد بتوان مسئله گودبرداري زمين هاي بي مالك و پروژه پل صدر را مهم ترين چالش ها در حوزه معماري و شهرسازي دانست."

وي درباره گودبرداري زمين هاي بي مالك اظهار كرد: "گودبرداري هاي صورت گرفته در نقاط مختلف شهر در آينده يكي از بزرگترين چالش هاي پايتخت خواهد بود چراكه باعث ريزش ساختمان‌هاي اطراف مي شود."

تندگويان ادامه داد: "گودبرداري اطراف برج ميلاد و يا گود برداري كه در بلوار كشاورز، جنب پارك لاله صورت گرفته، سال‌هاست كه بدون مالك‌‌ رها شده و از نظر قانوني نيز نمي‌توان براي آن كاري مانند تصرف، هزينه‌كردن و سرمايه‌گذاري يا پر كردن گود برداري انجام داد، اينها در آينده خسارت هاي سنگيني به شهر وارد خواهند كرد."

وي درباره مشكلات زيرساختي پل صدر تصريح كرد: "اين پل بدون تحقيقات كارشناسي ساخته شده و برعكس پرهزينه بودن، عمر زيادي نخواهد كرد."

عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي چهام همچنين افزود: "يكي  از نشانه هاي غيركارشناسي بودن اين پل ميزان برآورد هزينه هاست كه در طرح اوليه اين پل نهايتا بايد با هزار ميليارد تومان تمام مي‌شد امروز بر اساس اظهارات مسئولان وقت شهرداري حدود 4 هزار ميليارد تومان هزينه در بر داشته است كه اين مسئله نشان مي‌دهد اين پروژه تحقيقات ميداني نداشته است."

وي با اشاره به مشكلات مالي شهرداري آينده تهران بيان كرد: "در حال حاضر دارايي‌ها و سرمايه‌هاي شهرداري در حال از بين رفتن است و شهردار بعدي كه روي كار مي‌آيد علاوه بر كاهش درآمد با وضعيتي مواجه است كه دارايي و سرمايه نيز در اختيار ندارد تا بتواند سرمايه گذاري كند و اين موضوع مهم ترين چالش‌ دوره بعد شهرداري تهران اين است."

تندگويان در پايان گفت: "پرداخت مطالبات پيمانكاران شهرداري كه از طلب هاي 10 ميليوني تا طلب هاي ميلياردي دارند، يكي ديگر از مشكلاتي است كه پيش روي شهردار جديد تهران خواهد بود."