شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري : لزوم حضور سمن‌ها براي ساخت جامعه ايده آل
یکشنبه، 22 مرداد 1396 - 13:36 کد خبر:37259
شهردارآنلاين: زهرا ساعي، نماينده مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم حضور مستمر و مدوام سمن ها براي ساخت جامعه ايده آل گفت: "جوامعي كه فعاليت تشكل هاي مردمي در آنها تحمل نمي شود و دولت مي كوشد در تمامي امور، حرف اول و آخر را بزند و به خواسته هاي مردمي توجهي نشان ندهد به تدريج رو به خفقاني پيش خواهد رفت كه نتيجه آن، عدم مشاركت فعالانه مردمي و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت جامعه خواهد بود."


عمر سازمان هاي مردم نهاد وخيريه در سرتاسر دنيا عمر كوتاهي نيست. پيشينه اين سازمان ها در ايران به بلنداي تاريخ يك سرزمين است.

مردم در كشورهاي مختلف جهان پس از نا اميد شدن از اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي و داخلي براي ريشه كن كردن فقر كه اغلب تنها به ايراد سخنراني در اين زمينه ختم مي شد خود تصميم به انجام فعاليت هاي عملي در اين زمينه گرفتند و مراكز مختلفي را براي حمايت از شهروندان به وجود آوردند. گفته مي شود در برخي كشورهاي توسعه يافته اين سمن ها هستند كه وظيفه اداره شهر را برعهده دارند.

در سال هاي اخير در ايران سازمان‌هاي بسياري تحت عنوان سازمان هاي مردم نهاد وخيريه مشغول به فعاليت و ارائه خدمات اجتماعي هستند. در كشوري مثل ايران كه در زمره كشورهاي در حال توسعه قرارمي گيرد و خدمات اجتماعي در سطح پاييني قرار دارد. يكي از اساسي ترين نيازها وجود مراكز و سازمان هاي مردم نهاد وخيريه است كه اين مراكز بدون حمايت هاي مالي دولت و توسط اقشار مختلف به صورت داوطلبانه اقدام به كمك به شهروندان مي‌كنند، تا به جامعه ايده آل برسند.

در حقيقت اين سمن ها هستند كه مي توانند نقش مهمي در اداره شهر و ساخت جامعه ايده آل ايفا مي كنند.

زهرا ساعي، نماينده اصلاح طلب مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار شهردارآنلاين درباره نقش اين سمن ها در مسير تحقق يك جامعه ايده آل گفت: "آنچه مسلم به نظر مي آيد آنست كه جوامع داراي جمعيت هاي مردمي فعال و تشكل هاي پويا، بسياري از اهداف روزمره و آتي نگر خويش را با سهولت بيشتري انجام مي دهند. هنگامي كه مردم و گروه هاي مردمي به اين نتيجه برسند كه بايد در مسير اهداف جامعه و خواسته هاي خويش، وارد ميدان شده و برخي از امور را به دست گرفته و به تدريج، با كاهش تصدي دولت و فعال تر نمودن نقش مردم، به صورت مستقيم در تصميم سازي و اولويت سازي مسائل ورود پيدا كنند آنگاه مي توان از شروع مسيري سخن گفت كه منتهي به يك جامعه اي خواهد شد كه مردم و گروه هاي مردمي در آن، حرف اول را مي زنند و امور مربوط به خود را و امور مربوط به اصناف و اقشار را اداره مي كنند. اگر ما پذيرفته ايم كه در يك جامعه مردم سالار زندگي كنيم لذا بايد در جهت سپردن امور به تشكل هاي مردمي نيز كوشا باشيم و اداره امور مربوط به اقشار مختلف را نيز به همين تشكل ها بسپاريم و از دخالت هاي بالا به پائيني و اصطلاحا دولتي در اموري كه مردم به صورت داوطلبانه، خواهان اداره آنها هستند بكاهيم تا هم از مشغله هاي دولت و حكومت بكاهيم و هم موجب فعال سازي مردم و تشكل هاي برآمده از آنها براي اداره امور مربوط به خود باشيم تا مشاركت اجتماعي نيز به نحو مناسبي افزايش يابد."

وي همچنين با تأكيد بر لزوم مشاركت اجتماعي در يك جامعه، اظهار كرد: "همه مي دانيم كه مشروعيت يك جامعه در دوران كنوني، به حضور مردم و مشاركت اجتماعي آنان بستگي دارد. اگر مردم در يك جامعه، از حكومت ناراضي باشند و تصميم بگيرند كه در فعاليت هاي اجتماعي، حضور فعال نداشته باشند و داوطلب براي برعهده گرفتن مناصب اجتماعي نشوند و فضا را براي تسلط بيشتر دولت در تمامي امور فراهم آورند و نسبت به آينده زندگي اجتماعي خويش، بي تفاوت شوند آنگاه اين جامعه در مسير اضمحلال و فروپاشي از درون، پيش خواهد رفت. جوامعي كه فعاليت تشكل هاي مردمي در آنها تحمل نمي شود و دولت مي كوشد در تمامي امور، حرف اول و آخر را بزند و به خواسته هاي مردمي توجهي نشان ندهد به تدريج رو به خفقاني پيش خواهد رفت كه نتيجه آن، عدم مشاركت فعالانه مردمي و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت جامعه خواهد بود."

ساعي در پايان درباره راه هاي ارتقاي نقش تشكل هاي مردمي در پيشبرد اهداف جامعه تصريح كرد: "اولين موضوع در مسير تحقق اين هدف، باور مردم به توانمندي هاي خويش و همچنين باور دولت به توانايي هاي مردم مي باشد. هنگامي كه مردم به اين نتيجه برسند كه حضور فعالانه آنها در قالب تشكل هاي مردمي، مي تواند تاثيرگذار بر اداره امور و موثر در اولويت سازي براي حكومت باشد و باور كنند كه توانايي هاي فراواني در اقدامات منسجمانه آنان نهفته است آنگاه خواهند كوشيد تا جايي كه امكان دارد امور اجتماعي را برعهده گرفته و خود، داعيه دار پيشبرد اهداف باشند. همچنين دولت و حكومت نيز بايد باور به توانمندي هاي مردم و تشكل هاي مردمي داشته باشند. هنگامي كه دولت، فضاي مناسبي براي فعاليت سمن ها ايجاد نمايد و آنان را عاملي براي ارتقاي عملكردها تصور نمايد و بكوشد به تدريج، آنان را صاحب نظر و تصميم ساز در امور تخصصي نمايد و امكانات مناسب براي فعاليت بي دغدغه آنان فراهم كند آنگاه نقش تشكل هاي مردمي در اداره امور اجتماعي بيشتر شده و مشاركت اجتماعي گسترده خواهد شد."