شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها:: : انتخاب شهردار بي شائبه
دوشنبه، 19 تیر 1396 - 18:56 کد خبر:35597
شهردارآنلاين: فرماندار شهرستان مهاباد گفت: شهردار آينده مهاباد بايد بدون شائبه انتخاب شود.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد در حاشيه مراسم روز شهرداري ها و دهياريها از اعضاي منتخب پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مهاباد، خواست كه در انتخاب شهردار سلايق شخصي، رفاقت و دوستي ملاك قرار نگيرد و شهردار بدون شائبه و  براساس توانمندي و شايستگي انتخاب شود.

ايرج شجاعي افزود: شهردار نماد شخصيت شورا است و كسي بايد انتخاب شود كه با مجموعه شهر هماهنگ و درك واقعي و ملموسي از شهر و اتفاقات آن داشته باشد.

شجاعي تصريح كرد: شهردار امين و قدرتمند به لحاظ مديريتي به عنوان بازوي اصلي شورا نقش مهمي در آباداني و توسعه شهر دارد و منتخبين مردم بايد توجه ويژه اي به اين امر داشته و انتخاب مناسبي داشته باشند.

شهردارسابق مهاباد هم گفت: ما ادامه دهنده راه كساني هستيم كه اصل و ذاتشان دوري از ريا بوده،كساني كه بدون هيچ چشم داشتي خالصانه براي مردم كار مي كنند.

صلاح كردستاني افزود: در سطح آذربايجانغربي تنها دو شهر اورميه و مهاباد در دوره چهارم شوراي اسلامي داراي ثبات مديريتي درحوزه مديريت شهري بوده اند و اين تنها به خاطر حمايت هاي گسترده تمام مسئولان، نهادها و مردم فهيم شهر مهاباد بوده است.

در پايان اين مراسم از شهردارسابق مهاباد و شهردارخليفان قدرداني شد.