شهردارآنلاين :: پايگاه جامع خبري مديريت شهري و شوراها:: : تصويب ساختار معاونت هاي حمل و نقل و ترافيك 22 منطقه پايتخت پس از 42 سال
سه شنبه، 18 آبان 1395 - 17:19 کد خبر:27729
شهردارآنلاين: معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از پايان بيش از 4 دهه بلاتكليفي در حوزه هاي ترافيك مناطق خبر داد و گفت: ساختار سازماني معاونت حمل و نقل و ترافيك 22 منطقه پايتخت، پس از 42 سال، سرانجام مورد تصويب قرار گرفت.


به گزارش شهردار آنلاين و به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، مازيار حسيني افزود: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سال 1353 تأسيس شده و هدف از تشكيل اين سازمان در اساسنامه آن، برنامه ريزي، سياست گذاري، طراحي، آموزش، نظارت و هماهنگي در امر حمل و نقل و ترافيك تهران بزرگ جهت جا به جايي ايمن، ارزان، سريع و راحت انسان و كالا ذكر شده است.
وي با اشاره به اين كه بعد از تأسيس سازمان حمل و نقل و ترافيك، به تدريج حوزه هاي متناظر اين سازمان تحت عنوان معاونت حمل و نقل و ترافيك در مناطق تهران تشكيل شدند، اظهار كرد: اين توسعه در شرايطي صورت گرفته كه اين حوزه ها با وجود بر عهده داشتن بخش قابل توجهي از فعاليت هاي اجرايي و عملياتي در بخش هاي مختلف ترافيكي در مناطق، فاقد ساختار سازماني مصوب بودند.
 حسيني با بيان اين كه در ساختار سازماني معاونت هاي حمل و نقل و ترافيك مناطق، سه اداره «فني و مهندسي»، «نظارت و اجرا» و «حمل و نقل عمومي» پيش بيني شده، تصريح كرد: كارشناس نظارت تصويري، كارشناس مسئول آموزش ترافيك، كارشناس مسئول تاكسيراني، كارشناس مسئول اتوبوسراني و كارشناس ارشد حمل و نقل پاك، از جمله پُست هايي است كه در اين ساختار در نظر گرفته شده است.
معاون شهردار تهران در پايان با تأكيد بر اين كه 20 پُست در ساختار سازماني معاونت هاي حمل و نقل و ترافيك پيش بيني شده كه در آن، استفاده از بدنه كارشناسي با استفاده از كارشناسان ارشد و كارشناسان مسئول مورد توجه ويژه قرار گرفته، خاطرنشان كرد: شهرداري هاي مناطق در صف اول برنامه هاي ترافيكي، اجراي سياست هاي حمل و نقلي را بر عهده دارند و در ستاد، از هيچ تلاش و كوششي در جهت تقويت اين بخش كه در خط مقدم با شهروندان سر و كار دارند، فروگذار نخواهيم كرد.